Thông thường các trường hợp bị cảm lạnh, người bệnh chỉ cần nghỉ ngơi, tăng cường dinh dưỡng để nâng cao thể trạng và sức đề kháng. Dưới đây một số thực phẩm giúp giải cảm, giàu dinh dưỡng, hỗ trợ người bị cảm lạnh nhanh khỏi bệnh.

22
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

Tác giả: TRẦN HUYỀN