THỨ BẨY, NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 2023 02:39

Những trường hợp được miễn lệ phí đăng ký cư trú

(Dân sinh) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 75/2022/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, trong đó quy định về 4 trường hợp được miễn lệ phí đăng ký cư trú.
Đăng ký thường trú online.

Đăng ký thường trú online.

Theo quy định tại thông tư, 4 trường hợp miễn lệ phí đăng ký cư trú, gồm: Thứ nhất là trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật (theo các quy định pháp luật liên quan). Thứ hai, là người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng (theo quy định liên quan). Thứ ba, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật. Thứ tư, công dân từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mồ côi cả cha và mẹ.

Mức lệ phí cũng được quy định cụ thể tại thông tư. Theo đó, trường hợp công dân nộp hồ sơ trực tiếp, lệ phí đăng ký cư trú quy định như sau: 20.000 đồng/lần đăng ký đối với đăng ký thường trú; 10.000 đồng/người/lần đăng ký đối với đăng ký gia hạn tạm trú theo danh sách, gia hạn tạm trú theo danh sách; 15.000 đồng/lần đăng ký đối với đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú (cá nhân, hộ gia đình) và 10.000 đồng/lần đăng ký đối với tách hộ.

Trường hợp công dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến, mức thu đối với các nội dung đăng ký cư trú nêu trên lần lượt là 10.000 đồng, 5.000 đồng, 7.000 đồng và 5.000 đồng. Người nộp lệ phí thực hiện nộp lệ phí khi nộp hồ sơ đăng ký cư trú và được cơ quan đăng ký cư trú tiếp nhận.

Người nộp lệ phí thực hiện nộp lệ phí, tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai, thu, nộp lệ phí thu được theo quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính.

Tổ chức thu lệ phí nộp 100% lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương) theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí được ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương) bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Thông tư này hiệu lực từ ngày 5/2/2023.

P.V

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh