THỨ BẨY, NGÀY 23 THÁNG 09 NĂM 2023 05:26

Ninh Bình: Chăm sóc người có công là tiếp nối mạch nguồn tri ân

Phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ở Ninh Bình đã trở thành hoạt động thường xuyên, trách nhiệm đối với Đảng bộ, chính quyền và mỗi người dân trong tỉnh thông qua nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như mạch nguồn tri ân chảy mãi của thế hệ hôm nay và mai sau đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Với phương châm: “Tiếp nối mạch nguồn tri ân”.

Trong những năm qua, tỉnh Ninh Bình luôn xác định công tác Đền ơn đáp nghĩa không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thời gian qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về chăm sóc người có công trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn thăm hỏi sức khỏe của thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn thăm hỏi sức khỏe của thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan

Với lòng biết ơn sâu sắc, ghi nhớ công lao to lớn của những người con ưu tú anh dũng hy sinh, hiến dâng một phần xương máu cho sự nghiệp vẻ vang của dân tộc, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn xã hội tại Ninh Bình, công tác chính sách liên quan người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đời sống vật chất và tinh thần của người có công ngày càng nâng cao.

Trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình luôn nỗ lực, cố gắng chăm sóc NCC, với ý thức chăm sóc NCC không chỉ là bổn phận, là đạo lý, trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và của mọi người. Luôn phát huy truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Bên cạnh đó, chế độ, chính sách đối với NCC ngày càng hoàn thiện, đối tượng ưu đãi được mở rộng, đảm bảo công bằng, tạo sự đồng thuận trong xã hội; phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" cũng được toàn dân tham gia và phát triển sâu rộng, trở thành trách nhiệm của xã hội, nét đẹp văn hóa dân tộc Việt Nam. Cùng với việc chăm sóc, tri ân những người còn sống, công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính những hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, xây dựng, tu bổ nghĩa trang, công trình tưởng niệm cũng được tỉnh Ninh Bình đặc biệt quan tâm.

Được biết, để đạt được những kết quả trên là do có sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Bộ LĐ-TB&XH, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình, sự nỗ lực của Ngành LĐ-TB&XH từ tỉnh tới huyện, tới xã. Có thể khẳng định rằng, trong thời gian qua, Đảng và chính quyền tỉnh Ninh Bình luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình có công với cách mạng. Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" đã trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa của dân tộc, là hoạt động thường xuyên, phát huy được sức mạnh của cộng đồng chăm lo gia đình có công với nước. 

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn thăm hỏi thương binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn thăm hỏi thương binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan

Trong nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Ninh Bình đã luôn nỗ lực, cố gắng chăm sóc NCC với ý thức không chỉ là bổn phận, đạo lý, là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự với các cấp, ngành, tổ chức xã hội và người dân. Nhiều cơ quan, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân trong tỉnh đã tích cực tham gia phong trào phụng dưỡng MVNAH, tặng nhà tình nghĩa, xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

Công tác chăm sóc NCC với nước đã được triển khai thực hiện thường xuyên, sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều việc làm cụ thể, hình thức phong phú, sáng tạo. Phong trào đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được toàn xã hội quan tâm, phân bổ kinh phí tu bổ, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ, rà soát, kiểm tra, phân loại người có công thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ giáo dân và tổ chức thực hiện chế độ chính sách ưu đãi NCC kịp thời đảm bảo theo quy định pháp luật.

Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách thường xuyên, hàng năm, ngành LĐTBXH đã tổ chức điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại nhà cho hang nghìn NCC, cấp thẻ BHYT cho 100% NCC và thân nhân của họ. Đời sống của các đối tượng chính sách cơ bản ổn định, trên 99% số hộ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống bình quân nơi cư trú. Hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách tôn vinh, ưu đãi, chăm sóc NCC ngày càng được hoàn thiện. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; xây dựng tu bổ nghĩa trang Liệt sỹ được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm. Đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công ngày được cải thiện.

Đến nay, hầu hết NCC và thân nhân, con em NCC đã được hưởng các ưu đãi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đào tạo, giải quyết việc làm, cải thiện về nhà ở, 100% mẹ VNAH còn sống đã nhận được phụng dưỡng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. 

Bác sỹ TT ĐDTB Nho Quan thường xuyên kiểm tra, chăm sóc sức khoẻ cho thương binh

Bác sỹ TT ĐDTB Nho Quan thường xuyên kiểm tra, chăm sóc sức khoẻ cho thương binh

Trong thời gian tới, Ninh Bình tiếp tục giải quyết cơ bản hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận NCC với cách mạng; trên 96% xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và NCC; 100% hộ NCC có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú;100% công trình liệt sĩ được xây dựng đảm bảo kiên cố,sạch sẽ, tôn nghiêm; vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong công tác thực hiện chính sách đối với NCC. Phát huy vai trò của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội; người đứng đầu cơ quan trong việc tham gia giám sát thực hiện chính sách NCC. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong công tác thực hiện chính sách đối với NCC. Phát huy vai trò của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội; người đứng đầu cơ quan trong việc tham gia giám sát thực hiện chính sách NCC. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội. Giải quyết kịp thời các đơn thư của người dân. Đẩy mạnh các phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, góp phần cải thiện đời sống cho NCC. Luôn phát huy truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". 

Trong những năm qua, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Ninh Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với NCC với cách mạng, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo ngày càng tốt đời sống vật chất, tinh thần của NCC và thân nhân NCC; thực hiện kịp thời chính sách ưu đãi đối với NCC với cách mạng theo quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng; thường xuyên rà soát, đơn giản thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho NCC và thân nhân, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân lợi dụng chính sách để trục lợi; thường xuyên chăm sóc, tu sửa các phần mộ liệt sỹ, tôn tạo các công trình ghi công liệt sỹ, đảm bảo công trình luôn sạch đẹp và tôn nghiêm; tích cực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Trong tháng 7, Ninh Bình đã tổ chức các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm ngày TBLS 27/7/2023, tổ chức Lễ dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh, lễ hội hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sỹ tại chùa Bái Đính, phát động tổ chức, đoàn thể, cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên và Nhân dân có những việc làm ý nghĩa, thiết thực tri ân các anh hùng liệt sỹ và người có công với cách mạng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và tặng quà của Chủ tịch nước, quà của Lãnh đạo tỉnh tới người có công với cách mạng và thân nhân người có công kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng và đã hoàn thành trước ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7/2023.

Trong thời gian tới, Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, các cấp trong việc thực hiện chính sách ưu đãi NCC với cách mạng và chế độ đối với người tham gia kháng chiến.Tăng cường công tác tuyên truyềncác chế độ chính sách nhằm nâng cao nhận thức và củng cố nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách cấp cơ sở. 

Vận động toàn dân thực hiện tốt phong trào chăm sóc gia đình và NCC; xây dựng Quỹ ĐƠĐN nhằm tăng cường nguồn lực xã hội hóa trong việc hỗ trợ, chăm sóc gia đình chính sách. Tiếp nối mạch nguồn tri ân. 

THU HƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh