THỨ SÁU, NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2021 11:32

Ninh Bình: Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,65%

Theo số liệu rà soát, tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2021 tỉnh Ninh Bình là 1,87%, hộ cận nghèo là 3,15, đến nay giảm còn 1,65% và hộ cận nghèo còn 2,45%.
 
Tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Ninh Bình giảm còn 1,65% (Ảnh mh)

Tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Ninh Bình giảm còn 1,65% (Ảnh mh)

Năm 2021, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Ninh Bình cũng như các địa phương khác trên cả nước tập trung nhiều nhân lực vật lực cho công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ giảm nghèo theo quy định của Nhà nước và chính sách đặc thù của tỉnh.

Ngày 17/5/2021 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về giảm nghèo bền vững năm 2021, theo đó chỉ tiêu cuối năm đạt tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 1,5% và tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 2,0% (theo Quyết định số 59/2015/QĐ- TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn nghèo đa chiều áp dụng giai đoạn 2016 - 2020). 

Ngày 16/11/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp thống nhất ban hành Nghị quyết về giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 - 2025.

Hiện nay, các địa phương đang thực hiện công tác rà soát năm 2021 theo cả 02 tiêu chí cũ và mới. Kết quả sơ bộ rà soát theo tiêu chí cũ: Tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2021 là 1,87%, hộ cận nghèo là 3,15 đến nay giảm còn 1,65% hộ cận nghèo còn 2,45%, ước kết quả chính thức cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra.

Theo tiêu chí mới (áp dụng giai đoạn 2022 - 2025) toàn tỉnh có 7.912 hộ nghèo tỷ lệ 2,52%; 10.519 hộ cận nghèo tỷ lệ 3,35%.

THÀNH NAM

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh