CHỦ NHẬT, NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2022 03:41

Nội dung và các hình thức phổ biến pháp luật cho công dân

(Dân sinh) - Theo Điều 10 đến Điều 16 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012. Nội dung và các hình thức phổ biến pháp luật cho công dân được quy định như sau.
Empty
infographic 5 (3)
Empty
Empty
Empty

Đồ họa TRẦN HUYỀN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh