THỨ HAI, NGÀY 06 THÁNG 02 NĂM 2023 05:52

Phấn đấu vận động hơn 500 tỷ đồng chăm lo cho nạn nhân da cam trong năm 2023

Năm 2023, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phấn đấu vận động hơn 500 tỷ đồng để chăm lo cho đối tượng này; phấn đấu xây mới, sửa chữa 800 căn nhà; hỗ trợ sinh kế cho 1.500 gia đình; hỗ trợ 16.000 suất học bổng; khám chữa bệnh từ 18.000 - 20.000 nạn nhân.
Tặng quà các nạn nhân da cam Việt Nam.

Tặng quà các nạn nhân da cam Việt Nam.

Hội cũng tiếp tục củng cố, hoàn thiện cơ sở vật chất và duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam, phấn đấu xông hơi, giải độc cho 1.500 - 2.000 người...

Năm 2023 có nhiều sự kiện quan trọng đối với toàn Hội. Đây là năm kết thúc nhiệm kỳ Đại hội lần thứ IV, tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam lần thứ V, nhiều tỉnh, thành Hội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028; hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập Hội (10/1/2004 - 10/1/2024); tổ chức “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”, gắn với kỷ niệm 62 năm thảm họa da cam tại Việt Nam…

Để hoàn thành tốt kế hoạch công tác năm 2023 với phương châm “Đổi mới, bứt phá, vươn lên, hướng về cơ sở, vì nạn nhân”, Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam Nguyễn Văn Rinh yêu cầu các cấp hội tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu về tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; nắm tình hình và kiểm tra một số tỉnh, thành hội, nhất là các hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ…

Hội dự kiến tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam lần thứ V vào trung tuần tháng 12/2023, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội; kỷ niệm 20 năm thành lập Hội và về thảm họa da cam cũng như công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học trong “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam”, gắn với kỷ niệm 62 năm thảm họa da cam ở Việt Nam.

Các cấp Hội tiếp tục khảo sát, điều tra, đề xuất, bổ sung hoàn hiện chế độ chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam; đẩy mạnh Phong trào thi đua vì nạn nhân chất độc da cam; phấn đấu năm 2023 có 40% tổ chức hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ… Việc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân da cam cũng được các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh cùng với việc hoàn thành Dự thảo Đề án đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân da cam trong tình hình mới.

Năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn sau đại dịch COVID-19, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp đã chủ động khắc phục khó khăn, triển khai toàn diện các mặt công tác và đạt nhiều kết quả quan trọng. Toàn hội đã vận động được trên 554 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nạn nhân; hỗ trợ học bổng cho con, cháu nạn nhân; hỗ trợ sinh kế; khám chữa bệnh, xông hơi giải độc; tặng quà nhân dịp lễ, Tết...

PHƯƠNG ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh