Hiểu đúng về căn cước công dân gắn chíp

Nhiều người hiểu lầm, khi căn cước công dân gắn chíp được ban hành, tất cả mọi công dân đều phải đồng loạt đi đổi sang căn cước công dân gắn chíp.

06/03/2021 06:33

Hiểu đúng về căn cước công dân gắn chíp