Phát huy hiệu quả Đội Công tác xã hội tình nguyện trong tuyên truyền, hỗ trợ người bán dâm hoàn lương

(Dân sinh) - Hoạt động của Đội Công tác xã hội tình nguyện trong việc tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng đã có những tác động nhất định, giúp đối tượng hoàn lương. Tình nguyện viên là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, làm mềm hóa mối quan hệ hành chính giữa chính quyền và các đối tượng vi phạm tệ nạn xã hội, làm thay đổi phần nào nhận thức và sự kỳ thị đối với đối tượng mại dâm và nghiện ma túy.

26/09/2020 06:07

Phát huy hiệu quả Đội Công tác xã hội tình nguyện trong tuyên truyền, hỗ trợ người bán dâm hoàn lương