Cơ sở cai nghiện: Nên quy định rộng hơn là “Cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy”

(Dân sinh) - Về cơ sở cai nghiện ma túy, Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội thấy rằng, nên quy định rộng hơn trong dự Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) là “Cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy”, trong đó nêu rõ các loại hình cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện, Báo cáo thẩm tra dự án Luật nêu.

24/10/2020 16:23

Cơ sở cai nghiện: Nên quy định rộng hơn là “Cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy”