Yên Bái: Triển khai nhiều giải pháp giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng

(Dân sinh) - Để góp phần giảm thiểu những tác động của ma túy đến đời sống xã hội, đặc biệt là giới trẻ hiện nay, đồng thời giúp người nghiện sau cai học nghề, tìm việc làm, tỉnh Yên Bái đã triển khai hiệu quả, đồng bộ và rộng rãi nhiều giải pháp giúp người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

20/07/2021 07:59

Yên Bái: Triển khai nhiều giải pháp giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng