THỨ SÁU, NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2021 10:40

Phát động Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, Công đoàn

Lễ phát động Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, Công đoàn đã diễn ra ngày 23/11 tại Hà Nội. Tổng giải thưởng chính thức của Cuộc thi lên tới khoảng 2,5 tỉ đồng, được lấy chủ yếu từ nguồn xã hội hóa.

Đây là cuộc thi do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp một số ban Đảng Trung ương và bộ liên quan chỉ đạo; Báo Lao Động phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam trực tiếp tổ chức thực hiện.

Các đại biểu chủ trì lễ phát động Cuộc thi.

Các đại biểu chủ trì lễ phát động Cuộc thi.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, trong nhiều năm qua, mảng đề tài văn học viết về người lao động, công nhân, Công đoàn, nhất là những người lao động di cư làm việc tại các khu công nghiệp, cuộc sống người lao động trước tác động của dịch COVID-19… còn rất thiếu.

Cùng với việc thúc đẩy phong trào sáng tác văn học về đề tài công nhân, Công đoàn, việc tổ chức Cuộc thi còn góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, là hoạt động thiết thực, cụ thể nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị, về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, triển khai tinh thần, nhiệm vụ Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hi vọng, thông qua các tác phẩm văn học giúp xã hội nhìn nhận đầy đủ, chia sẻ và thấu hiểu đời sống, vai trò, vị trí của người công nhân và giai cấp công nhân trong bối cảnh tình hình mới; đánh giá đúng vai trò, đóng góp của tổ chức Công đoàn Việt Nam đối với người lao động và đất nước.

Nhà văn Nguyễn Bình Phương cho rằng, đây là Cuộc thi rất cần thiết. Triển vọng Cuộc thi sẽ thu hút sự quan tâm của người viết, tạo dòng chảy mạnh trong văn học Việt Nam mà ở đó người lao động, công nhân, nhất là ở lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, và tổ chức Công đoàn sẽ là nhân vật văn học có vị trí trung tâm. Nhà văn Nguyễn Bình Phương nhấn mạnh tới mong muốn các tác phẩm văn học từ Cuộc thi sẽ cổ vũ, tôn vinh những đóng góp của giai cấp công nhân, người lao động - lực lượng đông đảo có vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước cũng như vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng đỡ, động viên người lao động.

Cuộc thi diễn ra trong 2 năm. Thời hạn nhận bài từ tháng 11/2021 đến hết tháng 8/2023. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến vào quý IV/2023 - dịp Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Tác phẩm tham dự Cuộc thi bao gồm tiểu thuyết, truyện ngắn và sẽ được lựa chọn đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Lao Động và Hội Nhà văn Việt Nam. Hội đồng Sơ khảo và Chung khảo của cuộc thi gồm những nhà văn có uy tín chuyên môn của Hội Nhà văn Việt Nam, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Báo Lao Động.

VÂN KHÁNH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh