THỨ BA, NGÀY 05 THÁNG 07 NĂM 2022 01:11

Phát động giải báo chí viết về công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi

Trung ương Đoàn vừa thông tin về Giải báo chí viết về công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2022.
Phát động Giải báo chí viết về công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2022.

Phát động Giải báo chí viết về công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2022.

Theo đó, các tác phẩm dự thi được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép từ ngày 1/6 đến 1/10/2022, thuộc một trong hai thể loại: Phóng sự, phỏng vấn, bài viết chuyên đề về công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi; giới thiệu gương điển hình thanh, thiếu nhi tiêu biểu.

Đối tượng tham gia là các nhà báo chuyên hoặc không chuyên, cộng tác viên, thông tin viên các cơ quan thông tấn, báo chí. Số lượng tác phẩm dự giải của mỗi cá nhân, tổ chức, cơ quan báo chí là không giới hạn.

Nội dung các tác phẩm dự thi lần này phản ánh những kết quả của tuổi trẻ cả nước thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, kết quả tổ chức đại hội Đoàn các cấp; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn trong tình hình mới.

Ngoài ra, nội dung các tác phẩm có thể phản ánh kết quả triển khai thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2022; công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ: Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, số 62 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; email: giaithuongbaochitwd@gmail.com. Ban tổ chức sẽ trao: 2 giải A, mỗi giải 15 triệu đồng; 2 giải B, mỗi giải 10 triệu đồng; 3 giải C, mỗi giải 5 triệu đồng; 10 giải Khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng.

MINH CHÂU

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh