THỨ TƯ, NGÀY 06 THÁNG 07 NĂM 2022 05:34

Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7 và lớp 10 ở Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục trung học trên địa bàn thành phố từ năm học 2022-2023.
Thành phố Đà Nẵng phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục trung học trên địa bàn thành phố.

Thành phố Đà Nẵng phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục trung học trên địa bàn thành phố.

Theo danh mục phê duyệt, có 14 sách giáo khoa lớp 7 được lựa chọn, gồm: 3 sách tiếng Anh; sách Ngữ văn tập 1, tập 2; sách Toán tập 1, tập 2; 1 sách Khoa học tự nhiên; 1 sách Lịch sử và Địa lý; 1 sách Giáo dục công dân; 1 sách Âm nhạc; 1 sách Mỹ thuật; 1 sách Tin học; 1 sách Công nghệ; 1 sách Giáo dục thể chất; 1 sách Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

Trong đó, đối với môn tiếng Anh lớp 7 có 3 bộ sách được lựa chọn gồm: Global Success thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; i-Learn Smart World của Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và THiNK của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

Đối với lớp 10, danh mục có 19 sách giáo khoa được lựa chọn sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Các môn gồm: Văn, Toán, tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Các sách được lựa chọn chủ yếu thuộc bộ sách: Chân trời sáng tạo, Kết nối Tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Cánh Diều của Đại học Sư Phạm…

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai đến các cơ sở giáo dục, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

BÙI MINH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh