THỨ HAI, NGÀY 16 THÁNG 05 NĂM 2022 01:13

Phó Thủ tướng chỉ đạo “nóng” về thuế nhà, đất

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu tăng mức điều tiết với đất và bổ sung thu thuế với nhà nhằm khuyến khích sử dụng hiệu quả, hạn chế đầu cơ.
Nhà biệt thự bỏ hoang tại dự án khu đô thị An Khánh.

Nhà biệt thự bỏ hoang tại dự án khu đô thị An Khánh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 508, phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

Cụ thể, mục tiêu cải cách chính sách thuế là hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách thuế Việt Nam phù hợp với các tiêu chuẩn của hệ thống thuế tốt theo thông lệ quốc tế, đồng thời đáp ứng yêu cầu về nguồn lực để thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

Theo đó, bao gồm các sắc thuế, phí, lệ phí chủ yếu sau đây: Thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân; thuế tài nguyên; thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế bảo vệ môi trường; các khoản phí, lệ phí và thu khác thuộc ngân sách Nhà nước.

Trong đó, đối với các loại thuế liên quan đến tài sản (bao gồm cả thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp), nhiệm vụ cụ thể là tiếp tục thực hiện miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025. Điều này góp phần thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đáng chú ý, trên cơ sở tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, nghiên cứu tăng mức điều tiết đối với đất và bổ sung thu thuế đối với nhà nhằm khuyến khích sử dụng nhà, đất có hiệu quả, hạn chế đầu cơ nhà, đất đảm bảo động viên nguồn thu hợp lý, ổn định cho ngân sách Nhà nước, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì chiến lược cải cách thuế theo hướng đảm bảo khả năng duy trì tỷ lệ huy động vào ngân sách từ thuế, phí ở mức ổn định, hợp lý.

Đồng thời, xây dựng chính sách thuế theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ xác định rõ đối tượng chịu thuế tài sản, số thuế phải nộp, đồng bộ với quy định của pháp luật về đất đai và quy định của pháp luật có liên quan.

P.V

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Thủ tục đổi thẻ CCCD gắn chip khi bị sai thông tin

Thủ tục đổi thẻ CCCD gắn chip khi bị sai thông tin

Theo điểm đ khoản 1 Điều 24 Luật Căn cước công dân 2014, trong trường hợp thông tin trên thẻ CCCD bị sai, người dân có thể thực hiện thủ tục đổi, cấp lại CCCD. Căn cứ Điều 11 Thông...
2 giờ trước
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh