Phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học

(Dân sinh) - Các đơn vị, trường học ngành giáo dục trên phạm vi cả nước sẽ phải tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn trường học trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh này.
Phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học - Ảnh 1.

Phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học - Ảnh 2.

Phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học - Ảnh 3.

Phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học - Ảnh 4.


TRẦN HUYỀN