THỨ BA, NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2021 06:34

892 điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam đã xuất cảnh sang làm việc tại các cơ sở tiếp nhận của Nhật Bản

Triển khai Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA), hiện nay, Cục Quản lý lao động ngoài nước (thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) là đơn vị duy nhất triển khai thực hiện Chương trình đưa điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản. Từ năm 2012 đến nay, Cục đã đào tạo và xuất cảnh được 892 học viên về điều dưỡng viên, hộ lý sau khi kết thúc khóa học thi đạt chứng chỉ N3 với mức lương thông thường 140.000 - 150.000 yên/tháng . Cục đang đào tạo cho 235 học viên Khóa 6 (mỗi khóa 1 năm) và chuẩn bị tuyển chọn các học viên Khóa 7. Trong quá trình học tập và làm việc 3-4 năm, nếu điều dưỡng viên, hộ lý thi đạt Chứng chỉ quốc gia Nhật Bản có thể ở lại làm việc lâu dài tại Nhật Bản. Năm 2018 là năm đầu tiên ứng viên hộ lý Việt Nam được thi Chứng chỉ quốc gia Nhật Bản và đã có 89/95 ứng viên thi đạt.

CÙNG CHUYÊN MỤC
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh