THỨ BA, NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2021 06:44

Chính sách thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Ngày 26/11, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Bộ Kinh tế liên bang Thụy Sỹ và (ILO) tổ chức hội thảo “Chính sách thị trường lao động và sự cần thiết của việc nâng cao kỹ năng trong bối cảnh hội nhập quốc tế”. Phát biểu Tại hội thảo, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cho biết: Tạo việc làm và tăng cường kỹ năng cho người lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng là một trong những mục tiêu quan trọng đối với mỗi quốc gia, đặc biệt là đối với nước đang phát triển có lực lượng lao động lớn như Việt Nam. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, thị trường lao động Việt Nam thời gian qua tiếp tục được phát triển theo hướng hiện đại và định hướng thị trường; khuôn khổ luật pháp, thể chế, chính sách thị trường lao động từng bước được hoàn thiện. Tại hội thảo, các đại biểu nhận định, trong bối cảnh Việt Nam vừa phê chuẩn Hiệp định CPTPP và những nỗ lực thúc đẩy việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU, Việt Nam đang thúc đẩy việc hoàn thiện pháp luật lao động và cải cách hệ thống quan hệ lao động, hướng tới việc làm bền vững cho tất cả mọi người, nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững.

CÙNG CHUYÊN MỤC
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh