Hà Nội: Lễ ra mắt “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng ”

15:46 - 04/04/2019

Ngày 4/4, tại Hà Nội, UBND Quận Hòa Kiếm tổ chức Lễ ra mắt “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng – Quận Hoàn Kiếm” nhằm thiết thực hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện nâng cao nhận thức, cung cấp dịch vụ toàn diện cho người nghiện ma túy tham gia điều trị, phòng chống tái nghiện. Đây là mô hình điểm đầu tiên về “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy” tại cộng đồng của Thành phố Hà Nội.