THỨ HAI, NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2022 04:00

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Đại hội đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ngày 18/11, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2018 – 2023. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và trao Huân chương lao động hạng 3 cho Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

CÙNG CHUYÊN MỤC