THỨ TƯ, NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2021 11:20

Năm 2018: Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội thực hiện thắng lợi các mục tiêu

Năm 2018 là năm bản lề quyết định việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2015 – 2020. Với phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”, ngay từ đầu năm, Lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) và các đơn vị trực thuộc đã quán triệt Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung, kiên trì, quyết liệt triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các kế hoạch, nhiệm vụ của Bộ. Công tác lao động, người có công và xã hội tiếp tục đạt được những kết quả tích cực (thể hiện ở 8 sự kiện, hoạt động tiêu biểu).

CÙNG CHUYÊN MỤC
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh