Căn cứ theo Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định 4 trường hợp tính phụ cấp thâm niên vào lương hưu, cụ thể như sau.

infographic 2 (1)

Tác giả: Đồ họa TRẦN HUYỀN

24/07/2022