Phú Thọ: Triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn

14:41 - 13/02/2017

Đối tượng áp dụng là lao động nông thôn từ đủ 15 tuổi đến 60 tuổi (đối với nam), 55 tuổi (đối với nữ), có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học.

 

 

Vừa qua, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch số 316/KH-UBND ngày 24/1/2017 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, kế hoạch nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nghề, nâng cao trình độ tay nghề cho  lao động nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nông thôn sau học nghề có cơ hội tìm việc làm, tự tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề và truyền nghề đạt 70%, trong đó qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 28%. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên môn cấp xã có phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực chuyên môn và kiến thức quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý hành chính, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong đó, xác định mục tiêu cụ thể: Đào tạo nghề cho 75.000 lao động nông thôn; tổ chức đào tạo nghề cho 27.000 lao động nông thôn từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó ưu tiên đào tạo nghề cho người lao động thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp; tổ chức đào tạo cho 48.000 lao động nông thôn từ nguồn vốn xã hội hóa; tỷ lệ có việc làm mới hoặc tự tạo việc làm ngay sau học nghề đạt 80% trở lên; bồi dưỡng cán bộ công chức và các chức danh cấp xã cho khoảng 4.800 lượt người, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý kinh tế - xã hội thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

HUYỀN NHUNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›