Phú Thọ: Triển khai kế hoạch phòng, chống mua bán người

14:35 - 31/03/2017

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch số 1069/KH-BCĐ về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người (PCMBN) năm 2017.

 

Tiếp tục đấu tranh phòng ngừa tội phạm mua bán người

 

Kế hoạch ban hành đầy đủ các chương trình hành động, trong đó xác định, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giúp người dân nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó khi gặp nguy cơ và tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người; Chủ động phát hiện, ngăn chặn và hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm mua bán người; Xử lý nghiêm minh tội phạm mua bán người; Kịp thời xác minh, xác định, tiếp nhận và hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân bị mua bán, tạo điều kiện để nạn nhân hòa nhập cộng đồng.

Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người; Phối hợp chặt chẽ trong tiếp nhận, xác minh, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; bảo đảm 100% trường hợp đã tiếp nhận được tiến hành thủ tục xác minh, xác định, bảo vệ được hỗ trợ theo quy định của pháp luật khi có nhu cầu.

Kế hoạch đã để ra các nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao hiệu quả đấu tranh chống tội phạm mua bán người; làm tốt công tác nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người để có kế hoạch phòng ngừa, xác định đối tượng, địa bàn trọng điểm; kịp thời tổ chức tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về theo đúng quy định của pháp luật; rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan đến công tác PCMBN; tăng cường phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo và sở, ngành liên quan trong việc tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm mua bán người.

ĐƯỜNG MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›