CHỦ NHẬT, NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2021 04:26

Phú Yên: Duy trì kết quả giảm nghèo ở mức cao

(Dân sinh) - Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên, thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo đến năm 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Kết quả đến cuối năm 2019, toàn tỉnh còn 10.271 hộ chiếm tỷ lệ 3,93%, dự ước cuối năm 2020 còn 2,54%, đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra.

Trên cơ sở các chính sách của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và tình hình thực tế của địa phương, UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo các Sở, ban ngành có liên quan rà soát các chính sách của từng ngành, đồng thời trình HĐND tỉnh phê duyệt một số quy định về thực hiện các chính sách liên quan đến giảm nghèo bền vững.

Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản, thông báo chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền, UBMTTQ và các đoàn thể thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, phân công các cơ quan, đơn vị có giải pháp giúp đỡ hộ nghèo theo từng nhóm nguyên nhân chính dẫn đến nghèo; vận động, huy động nguồn lực hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở, triển khai hỗ trợ năng cao kiến thức tổ chức sản xuất, làm ăn, vay vốn sản xuất, chăn nuôi, thực hiện và nhân rộng các mô hình giảm nghèo; rà soát nắm chắc thực trạng đời sống nhân dân, trợ giúp kịp thời các đối tượng khó khăn, gặp rùi ro.

Đối với việc thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chính sách giảm nghèo đã được UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước thực hiện các chính sách giảm nghèo, Chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh trên cơ sở các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về giảm nghèo, đảm bảo phù hợp với điều kiện, đặc thù, khả năng huy động nguồn lực của tỉnh, trong đó chú trọng hỗ trợ giảm nghèo đối với các vùng đặc biệt khó khăn, gắn với xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản; thực hiện các quy định về phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình. Đồng thời, tỉnh đã tiếp tục thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ lãi suất cho hộ nghèo, cận nghèo vay vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi một số giống cây, con có giá trị kinh tế cao kết hợp với sản xuất hàng hóa, bảo vệ môi tường; chính sách hỗ trợ về y tế cho hộ nghèo, cận nghèo.

Phú Yên: Duy trì kết quả giảm nghèo ở mức cao - Ảnh 1.

Đoàn công tác của Quốc hội do ông Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội dẫn đầu đã kiểm tra, giám sát tại TX. Đông Hòa (Phú Yên) vào ngày 13/7/2020 về thực hiện Nghị quyết 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 (Ảnh: XUÂN HIẾU)

Việc phân bổ nguồn lực thực hiện chính sách giảm nghèo tại địa phương được thực hiện đúng quy định và điều kiện phát triển kinh tế-xã hội đặc thù từng vùng. Đối với nguồn Trung ương, kinh phí đã bố trí thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên là gần 430 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư gần 333 tỷ đồng và vốn sự nghiệp hơn 97 tỷ đồng. Ngoài ra, các địa phương đã cân đối bố tri ngân sách địa phương và huy động khác đảo bảo tỷ lệ quy định tại Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, ngân sách đối ứng của địa phương dự kiến đến cuối năm 2020 là gần 49 tỷ đồng.

Nhiều chính sách thực hiện mục tiêu giảm nghèo của tỉnh đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong việc huy động nguồn lực trong cộng đồng. Điển hình như thực hiện kế hoạch số 68-KH/TU ngày 14/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Triển khai "mô hình cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo", trong 5 năm qua đã thực hiện hỗ trợ xã, thôn (buôn) khó khăn, hộ nghèo với tổng số tiền trên 176 tỷ đồng.

Hay như thực hiện Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh Phú Yên về việc Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ các thôn, buôn hoàn thành Chương trình 135 ở các xã đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thôn, buôn có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao không thuộc diện Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020, trong 2 năm 2018, 2019 đã thực hiện hỗ trợ 23 thôn, buôn với tổng số tiền ngân sách địa phương hơn 8 tỷ đồng, riêng trong năm 2020 thực hiện hỗ trợ 32 thôn, buôn với tổng kinh phí là 5,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh về việc Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020, trong đó ngân sách tỉnh bố trí thực hiện mô hình giảm nghèo bền vững 5 tỷ đồng/5 năm và hỗ trợ xóa nhà ở tạm 10 tỷ đồng (cho 250 hộ nghèo), ngoài ra đã vận động các nguồn khác như Quỹ ngày vì người nghèo và huy động khác đã hỗ trợ trên 1.500 hộ nghèo xóa nhà ở tạm với tổng kinh phí trên 60 tỷ đồng. Tỉnh còn hỗ trợ chi phí 20% mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo và 30% chi phí mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ cơ bản trên địa bàn tỉnh.

Kết quả, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm từ 19,46% đầu năm 2011 xuống còn 7,72% năm 2015 (giảm được 26.808 hộ nghèo); tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 2,35%/năm, vượt kế hoạch đề ra. Giai đoạn 2016-2020, thực trạng hộ nghèo tỉnh Phú Yên đầu năm 2016: Toàn tỉnh có 30.803 hộ, tỷ lệ hộ nghèo 12,62 %. Đến cuối năm 2019 còn 10.271 hộ chiếm tỷ lệ 3,93%, dự ước cuối năm 2020 còn 2,54%, đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra.


NGỌC MINH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh