CHỦ NHẬT, NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2023 12:07

Quá hạn nộp hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp có ảnh hưởng gì không?

Tôi nghỉ việc được 4 tháng và vừa nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương nhưng được báo là đã quá hạn nộp hồ sơ. Vậy thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của tôi có bị mất không?

Bạn Nguyễn Xuân Bình ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đặt câu hỏi như sau: tôi nghỉ việc được 4 tháng và vừa nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương nhưng được báo là đã quá hạn nộp hồ sơ. Vậy thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của tôi có bị mất không?

Trả lời

Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp thì trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật việc làm thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, trường hợp của bạn Nguyễn Xuân Bình không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do quá hạn nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn sẽ được bảo lưu, cộng dồn theo các quy định nêu trên.

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH)

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh