THỨ BẨY, NGÀY 01 THÁNG 04 NĂM 2023 09:47

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội: Chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch phòng, chống tệ nạn xã hội

Nhằm xây dựng phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, đã chủ động xây dựng và triển khai kịp thời các kế hoạch phòng, chống tệ nạn xã hội, tạo được mục tiêu, hành lang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, được các ban ngành quan tâm, phối hợp, ủng hộ trong quá trình thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Theo Phòng LĐ-TB&XH quận Nam Từ Liêm, tính đến ngày 15/9/2022, tổng số người nghiện có hồ sơ quan lý trên địa bàn quận là 445 người, trong đó ở cộng đồng 232 người; vắng mặt 51 người; ở trung tâm cai nghiện 123 người; đang thi hành án phạt tù, cơ sở giáo dục 39 người; xác định nghiện 406 người. Công tác quản lý người nghiện luôn được các cơ quan chức năng thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình người nghiện ma túy phối hợp chặt chẽ với Công an quận, Công an phường rà soát, lập danh sách theo dõi di biến động người nghiện ma túy.

Tuyên truyền, phòng chống ma túy, mại dâm cho người dân trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Ảnh MH).

Tuyên truyền, phòng chống ma túy, mại dâm cho người dân trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Ảnh MH).

Công tác quản lý giáo dục tại phường theo Nghị định 111 đã lập hồ sơ 64 trường hợp đưa vào diện quản lý giáo dục tại phường. Năm 2021, các cơ quan chức năng trên địa bàn đã phối hợp với Tòa án, viện kiểm soát quận áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính thực hiện đưa 38/32 người nghiện ma túy vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm cai nghiện của thành phố, đạt 118,75% chỉ tiêu. Vận động 54/30 người nghiện tham gia cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng đạt 184%. Trong 9 tháng năm 2022, toàn quận đã đưa 22/32 người đi cai nghiện bắt buộc, đạt 68,75% chỉ tiêu. Vận động 64/60 người nghiện ma túy tham gia cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy, đạt 106,67% chỉ tiêu.

Về công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, 100% số người quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú khi về địa phương được chính quyền quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, tạo việc làm sớm hòa nhập với cộng đồng. Phối hợp với gia đình thông qua nhiều biện pháp giúp đỡ, động viên người sau cai nghiện có việc làm, ổn định cuộc sống.

Về công tác phòng chống tệ nạn mại dâm, tính đến tháng 9/2022, trên địa bàn quận có 182 cơ sở các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, trong đó có 5 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh mại dâm, 100% các phường đã tổ chức ký cam kết với chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ duy trì không để tệ nạn mại dâm phát sinh tên địa bàn.

Trên địa bàn quận không có tụ điểm mại dâm công cộng phức tạp, không có người có hộ khẩu thường trú tại địa phương hoạt động mại dâm; 10/10 phường thực hiện Mô hình thí điểm phòng chống mại dâm và 2 phường duy trì tốt không để tệ nạn mại dâm hoạt động trở lại là: khu vực Cầu Đôi tại phường Phú Đô, khu vực chợ Phùng Khoang tại phường Trung Văn…. Việc triển khai thực hiện trên đã góp phần làm giảm sự phức tạp của tệ nạn mại dâm đối và 100% các phường đã ký cam kết duy trì không để tệ nạn mại dâm phát sinh trên địa bàn.

Đội kiểm tra 178 của quận thường xuyên phối hợp với Công an quận, công an các phường, UBND các phường tổ chức kiểm tra làm tốt công tác phòng chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, các khu vực giáp ranh, chợ, bến xe, gầm cầu, những điểm công cộng dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm. Thực hiện duy trì tốt không để tệ nạn mại dâm hoạt động trở lại tại khu vực chợ Phùng Khoang phường Trung Văn và khu vực Cầu Đôi phường Phú Đô, đường 72 phường Tây Mỗ.

Để làm tốt công tác phòng chống tệ nạn xã hội, duy trì kiểm soát địa bàn, UBND quận Nam Từ Liêm và các cơ quan chức năng đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm từ đầu năm tạo được mục tiêu, hành lang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, được triển khai kịp thời và được các ban ngành quan tâm, phối hợp, ủng hộ trong quá trình thực hiện.

Công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm được quan tâm tiển khai thực hiện 10/10 phường. Hình thức tuyên truyền được đẩy mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, nội dung tuyên truyền phù hợp, qua đó đã nâng cao nhận thức, ý thức của người dân đối với việc phòng, chống tệ nạn xã hội. UBND các Phường phân công các cán bộ làm tốt công tác quản lý giúp đỡ người nghiện, tư vấn, vận động người nghiện tự nguyện. Trong đó đã làm tốt việc triển khai hoạt động tuyên truyền về công tác cai nghiện tự nguyện với nhiều hình thức nội dung, tiếp cận tư vấn cho đối tượng, gia đình và thân nhân đối tượng, giúp đỡ đối tượng phòng tránh các nguy cơ tái nghiện. Phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tuần tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịnh vụ có điều kiện, địa bàn công cộng, khu vực giáp ranh phức tạp phòng ngừa phát sinh tụ điểm phức tạp về tệ nạn ma túy, mại dâm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

CHU LƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh