THỨ BA, NGÀY 28 THÁNG 09 NĂM 2021 09:39

Quảng Bình: Hỗ trợ 942 hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão lũ

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Quyết định về việc trích từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2015 để cấp bổ sung kinh phí cho các huyện, thị xã hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở, phòng tránh bão, lũ.

 

 

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã trích 2.355 triệu đồng cho huyện, thị xã để hỗ trợ 942 hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lũ. Cụ thể, huyện Bố Trạch 212 hộ với 530 triệu đồng, huyện Minh Hóa 125 hộ với 312 triệu đồng, huyện Lệ Thủy 104 hộ với 260 triệu đồng, huyện Tuyên Hóa 267 hộ với 667 triệu đồng, huyện Quảng Trạch 74 hộ với 185 triệu đồng, thị xã Ba Đồn 83 hộ với 207 triệu đồng và huyện Quảng Ninh 77 hộ với 192 triệu đồng. Đây là sự hỗ trợ nhằm thực hiện mục tiêu giúp đỡ các hộ nghèo trong vùng thường xuyên bị thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Bình xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt để có chỗ ở an toàn, ổn định.

P.V

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh