CHỦ NHẬT, NGÀY 28 THÁNG 05 NĂM 2023 08:05

Quảng Bình: Hỗ trợ hằng tháng cho đảng viên từ 50 năm tuổi Ðảng trở lên

Tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ hằng tháng đối với đảng viên được tặng Huy hiệu 50 tuổi Đảng trở lên.
Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức kỳ họp thứ 9 xem xét, thông qua nhiều nội dung, nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức kỳ họp thứ 9 xem xét, thông qua nhiều nội dung, nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội.

Theo đó, Đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên không có chế độ hưu trí, hỗ trợ mất sức lao động và các phụ cấp khác sẽ được tỉnh hỗ trợ, trợ cấp hàng tháng theo quy định cụ thể: đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Ðảng, mức 0,3 lần mức lương cơ sở/tháng/đảng viên; Huy hiệu 55 năm tuổi Ðảng, mức 0,4 lần; Huy hiệu 60 năm tuổi Ðảng, mức 0,5 lần; được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Ðảng, mức 0,6 lần; được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Ðảng, mức 0,7 lần; được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Ðảng, mức 0,8 lần; được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Ðảng mức trợ cấp 1,0 lần.

Hiện, Đảng bộ tỉnh Quảng Bình có 1.430 đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên nhưng không có chế độ hưu trí, không được hưởng chế độ trợ cấp mất sức lao động; không có trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; không được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, đời sống rất khó khăn, nhất là số đảng viên có tuổi đời và tuổi Đảng ngày càng cao. Được biết, năm 2022, số kinh phí mà tỉnh đã hỗ trợ cho 1.430 đảng viên nêu trên là 8,8 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã có quy định về chế độ trợ cấp hằng tháng đối với đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên không có chế độ hưu trí, hỗ trợ mất sức lao động và các phụ cấp khác. Tuy nhiên, chủ trương nhân văn này cần phải thể chế hóa bằng quy định pháp luật, bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành.

PHƯƠNG ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh