THỨ BA, NGÀY 05 THÁNG 07 NĂM 2022 02:28

Quảng Bình mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Trong 5 tháng đầu năm, BHXH tỉnh Quảng Bình đã có nhiều nỗ lực mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và thực hiện tốt các chính sách liên quan.

Theo báo cáo của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Bình, tính đến hết tháng 5/2022, số người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh là 104.568 người, tăng 478 người so với cuối năm 2021. Trong đó, BHXH bắt buộc là 70.625 người, tăng 383 người so với cuối năm 2021, đạt 93,9% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; BHXH tự nguyện là 33.943 lượt người, tăng 95 người so với cuối năm 2021, đạt 76% kế hoạch; BHYT là 810.510 lượt người, giảm 6.240 người so với cuối năm 2021, đạt 98,9% kế hoạch; BHTN là 62.744 lượt người, tăng 393 người so với cuối năm 2021

Cũng trong 5 tháng đầu năm , tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn là 790.637 triệu đồng, đạt 36,1% kế hoạch thu, tăng 16.144 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2021. Nợ BHXH, BHYT, BHTN được kiểm soát tốt, tỷ lệ nợ hằng tháng trong 5 tháng đầu năm 2022 đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Tổng số nợ đến hết tháng 5/2022 là 84.531 triệu đồng, chiếm 3,85% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao, giảm 4,01% so với cùng kỳ năm trước.

Lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2022 tại Quảng Bình

Lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2022 tại Quảng Bình

Cùng với đó, BHXH tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hưởng chế độ BHXH, BHTN chính xác, kịp thời và đúng đối tượng theo quy định, cụ thể: đã thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời, an toàn cho 47.489 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng; 21.483 lượt người hưởng chế độ BHXH ngắn hạn; 3.343 người hưởng trợ cấp BHXH một lần; 1.124 người hưởng trợ cấp BHTN, hỗ trợ học nghề 259 người, hỗ trợ bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề 454 người. Tổng số chi BHXH, BHTN là 1.239.851 triệu đồng. Công tác chi chế độ BHXH, BHTN được thực hiện đa dạng, linh hoạt; đặc biệt là đẩy mạnh phương thức chi trả không dùng tiền mặt, đến hết tháng 5/2022 có 59,9% người nhận các chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, đạt 99,8% kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2022; người hưởng chế độ BHXH, BHTN hài lòng về cách thức tổ chức chi trả, thời gian, cơ sở vật chất và thái độ phục vụ.

Trong 5 tháng đầu năm 2022, thanh toán chi phí KCB BHYT cho 325.350 lượt người. Tỷ lệ liên thông dữ liệu chi phí KCB BHYT đạt 99,8%, trong đó dữ liệu gửi kịp thời trong ngày lên hệ thống giám định và thanh toán điện tử BHYT đạt 98,2%. Chi KCB BHYT 238.115 triệu đồng, bằng 34,71% kế hoạch Chính phủ giao năm 2022, giảm 10,09% so với cùng kỳ năm trước.

Trong những tháng cuối năm 2022, BHXH Quảng Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN, tập trung vào nhóm đối tượng là nông dân, lao động khu vực phi chính thức. Bên cạnh duy trì các hoạt động tuyên truyền bằng phát hành các ấn phẩm, phát sóng, đăng tải các tin, bài, phóng sự trên Đài phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình, Tạp chí sinh hoạt Chi bộ và trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyên truyền thông qua hệ thống loa phát thanh của các xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tiểu khu; đã chú trọng tuyên truyền theo chiến dịch, theo chủ đề và truyền thông cao điểm.

Tỉnh cũng tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH và Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch về thu, phát triển đối tượng. Tăng cường thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ, chủ động chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác giám định chi phí KCB BHYT, nhất là tập trung kiểm soát chi phí KCB BHYT đối với các cơ sở KCB có cảnh báo từ Hệ thống thông tin giám định, phát hiện những vấn đề bất thường trong chi KCB để tiến hành kiểm tra, giám định chuyên đề đối với các cơ sở KCB BHYT và kiên quyết từ chối thanh toán chi phí bất hợp lý, không đúng quy định. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

MINH ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh