THỨ SÁU, NGÀY 19 THÁNG 08 NĂM 2022 12:18

Quảng Bình: Phấn đấu giải quyết việc làm cho 36.000 lao động trong năm 2020

(Dân Sinh) - Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 271/KH-UBND về việc giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Mục tiêu chung của Kế hoạch là hỗ trợ tạo việc làm và đảm bảo cho mọi người có khả năng lao động, có nhu cầu làm việc đều có cơ hội tìm được việc làm phù hợp với khả năng, nguyện vọng; nâng cao chất lượng lao động, tăng số lượng người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị và giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh phát triển thị trường lao động, thu thập thông tin cung - cầu lao động, kết nối thông tin việc làm trong tỉnh cũng như trong nước nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kế hoạch cũng nêu rõ chỉ tiêu cụ thể gồm phấn đấu giải quyết việc làm cho 36.000 lao động, trong đó: 19.000 người lao động được tạo việc làm, 17.000 người lao động được tạo thêm việc làm do thiếu việc làm; đồng thời tiếp tục duy trì tỷ lệ thất nghiệp toàn tỉnh dưới 2,0% và nâng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn lên trên 85%.

Quảng Bình: Phấn đấu giải quyết việc làm cho 36.000 lao động trong năm 2020 - Ảnh 1.

Quảng Bình tổ chức Ngày hội việc làm cuối năm 2019

Theo đó, các các sở, ban, ngành có liên quan, tổ chức chính trị - xã hội và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển trên địa bàn toàn tỉnh triển khai một số nội dung, giải pháp cụ thể, đó là: Đầu tư phát triển kinh tế với chỉ tiêu phấn đấu của tỉnh là tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh khoảng 22.000 tỷ đồng; nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế, nguồn nhân lực phù hợp và có chất lượng trên địa bàn tỉnh; phát triển các ngành dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch và thương mại, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ thông tin và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đồng bộ giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nghề chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, việc làm bền vững; phát triển nguồn vốn, phát huy hiệu quả sử dụng vốn cho vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm và nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay giải quyết việc làm...

Mặt khác, các sở, ngành, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tăng tần suất, đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền phổ biến chính sách về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến tận xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; tiếp tục duy trì thị trường truyền thống có nhu cầu về trình độ công nhân kỹ thuật, thu nhập cao, ổn định; hỗ trợ cho người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số, thân nhân của người có công với cách mạng, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát và nghiêm khắc xử lý vi phạm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài...

Kế hoạch nhằm tiếp tục cụ thể hóa Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 13/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảngh Bình về giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm giai đoạn 2016 - 2020, Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh về giải quyết việc làm cho người lao động; tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội tạo ra nhiều chỗ làm việc mới để giải quyết việc làm cho người lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp, sử dụng hiệu quả thời gian lao động để nâng cao năng suất lao động. Thông qua đó để tiếp tục chuyển dịch cơ cấu lao động, góp phần xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh; đồng thời khắc phục tình trạng lãng phí nguồn nhân lực, tạo thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững.

Thu Hương

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh