THỨ HAI, NGÀY 08 THÁNG 08 NĂM 2022 06:01

Quảng Bình thiết thực chăm lo gia đình chính sách, người có công

Trong những năm qua tỉnh Quảng Bình luôn quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công (NCC) với cách mạng, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động huy động cộng đồng tham gia chăm lo đời sống gia đình chính sách với phương châm: “Chăm lo NCC bằng nghĩa tình và trách nhiệm”.

Được biết, trong những năm qua, với lòng biết ơn sâu sắc, ghi nhớ công lao to lớn của những người con ưu tú anh dũng hy sinh, hiến dâng một phần xương máu cho sự nghiệp vẻ vang của dân tộc, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn xã hội tại Quảng Bình, công tác chính sách liên quan NCC với cách mạng trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đời sống vật chất và tinh thần của NCC ngày càng nâng cao. Bên cạnh đó, chế độ, chính sách đối với NCC ngày càng hoàn thiện, đối tượng ưu đãi được mở rộng, đảm bảo công bằng, tạo sự đồng thuận trong xã hội; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” cũng được toàn dân tham gia và phát triển sâu rộng, trở thành trách nhiệm của xã hội, nét đẹp văn hóa dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình thăm, tặng quà mẹ VNAH Nguyễn Thị Can

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình thăm, tặng quà mẹ VNAH Nguyễn Thị Can

Cùng với việc chăm sóc, tri ân những người còn sống, công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính những hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, xây dựng, tu bổ nghĩa trang, công trình tưởng niệm cũng được tỉnh Quảng Bình đặc biệt quan tâm.

Để đạt được những kết quả trên là do có sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Bộ LĐ-TB&XH, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình, sự nỗ lực của Ngành LĐ-TB&XH từ tỉnh tới huyện, tới xã. Có thể khẳng định rằng, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước, tỉnh Quảng Bình luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình có công với cách mạng. Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" đã trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa của dân tộc, là hoạt động thường xuyên, phát huy được sức mạnh của cộng đồng chăm lo gia đình có công với nước. 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình thăm, tặng quà mẹ VNAH nguyễn Thị Tôi

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình thăm, tặng quà mẹ VNAH nguyễn Thị Tôi

Phong trào đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được toàn xã hội quan tâm, phân bổ kinh phí tu bổ, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ, rà soát, kiểm tra, phân loại người có công thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ giáo dân và tổ chức thực hiện chế độ chính sách ưu đãi NCC kịp thời đảm bảo theo quy định pháp luật. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách thường xuyên, hàng năm, ngành LĐTBXH đã tổ chức điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại nhà cho hang nghìn NCC, cấp thẻ BHYT cho 100% NCC và thân nhân của họ. Đời sống của các đối tượng chính sách cơ bản ổn định, trên 99% số hộ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống bình quân nơi cư trú.

Phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, toàn tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tích cực vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa bằng sự đóng góp tự nguyện với trách nhiệm, tình cảm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và ngoài nước để cùng Nhà nước chăm sóc NCC với cách mạng theo tinh thần Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ.  Từ kết quả vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đã góp phần hỗ trợ tu bổ nghĩa trang, đài tưởng niệm, xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ, xây dựng và sửa chữa nhà ở, thăm hỏi NCC với cách mạng hoặc thân nhân khi ốm đau, khám, chữa bệnh và khi qua đời mà gia đình gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Thương binh điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng luân phiên NCC tỉnh Quảng Bình

Thương binh điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng luân phiên NCC tỉnh Quảng Bình

Các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", chăm sóc NCC đã thật sự trở thành một phong trào rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội, các cấp, các ngành, các địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn với nhiều hình thức tổ chức, nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, hết sức phong phú, sáng tạo, trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hộị. Phát huy truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", toàn tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tích cực vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa bằng sự đóng góp tự nguyện với trách nhiệm, tình cảm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và ngoài nước để cùng Nhà nước chăm sóc NCC với cách mạng theo tinh thần Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ. Từ kết quả vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đã góp phần hỗ trợ tu bổ nghĩa trang, đài tưởng niệm, xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ, xây dựng và sửa chữa nhà ở, thăm hỏi người có công với cách mạng hoặc thân nhân khi ốm đau, khám, chữa bệnh và khi qua đời mà gia đình gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Từ nay đến cuối năm 2022, tỉnh Quảng Bình tiếp tục giải quyết đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công theo quy định hiện hành của Nhà nước. Tiếp tục thực hiện điều dưỡng cho NCC với cách mạng và thân nhân theo kế hoạch năm 2021. Tổ chức tập huấn, kiểm tra hướng dẫn việc thực hiện chính sách NCC ở các địa phương. Phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan tổ chức tiếp nhận, an táng và lấy mẫu hài cốt gửi giám định AND; kiểm tra xây dựng, tu sữa nâng cấp mộ tại các nghĩa trang liệt sĩ; kiểm tra xây dựng Đền thờ các anh hùng liệt sĩ tỉnh, tổng hợp danh sách liệt sĩ phục vụ khắc bia ghi tên tại Đền thờ; tổ chức vận động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2022, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 2022, tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn toàn tỉnh.

Tỉnh Quảng Bình luôn xác định công tác Đền ơn đáp nghĩa không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thời gian qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về chăm sóc người có công trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, Quảng Bình tiếp tục giải quyết cơ bản hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận NCC với cách mạng; trên 98% xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và NCC; 100% hộ NCC có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú;100% công trình liệt sĩ được xây dựng đảm bảo kiên cố,sạch sẽ, tôn nghiêm;vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên 03 tỷ đồng. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong công tác thực hiệnchính sách đối với NCC.

 Phát huy vai trò của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội; người đứng đầu cơ quan trong việc tham gia giám sát thực hiện chính sách NCC. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội.Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong công tác thực hiện chính sách đối với người có công. Phát huy vai trò của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội; người đứng đầu cơ quan trong việc tham gia giám sát thực hiện chính sách người có công. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Bình tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong công tác thực hiện chính sách đối với NCC. Phát huy vai trò của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội; người đứng đầu cơ quan trong việc tham gia giám sát thực hiện chính sách NCC. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội. Giải quyết kịp thời các đơn thư của người dân. Đẩy mạnh các phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, góp phần cải thiện đời sống cho NCC. Luôn phát huy truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

MỘC MIÊN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh