CHỦ NHẬT, NGÀY 28 THÁNG 05 NĂM 2023 06:59

Quảng Nam: 1.605 hộ nghèo đăng ký thoát nghèo

(Dân sinh) - Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam, tính đến 15/5 toàn tỉnh có 1.605 hộ nghèo đăng ký thoát nghèo, đạt tỷ lệ 44,58% so với mục tiêu Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017của HĐND tỉnh Quảng Nam đề ra (3.600 hộ/năm) và đạt 80,25% so với chỉ tiêu giảm hộ nghèo UBND tỉnh giao cho các địa phương tại Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 (2.000 hộ).

Trong đó, 3 huyện có số lượng hộ nghèo đăng ký vượt chỉ tiêu tỉnh giao là huyện Nam Trà My (364 hộ đăng ký/250 chỉ tiêu UBND tỉnh giao), huyện Bắc Trà My (349 hộ đăng ký/284 chỉ tiêu) và huyện Phước Sơn (210 hộ đăng ký/200 chỉ tiêu)…

Tổng số hộ cận nghèo đăng ký thoát cận nghèo bền vững năm 2021: 621 hộ/2.293 khẩu, đạt tỷ lệ 12,42% so với mục tiêu Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND đề ra (5.000 hộ/năm); địa phương có số lượng hộ cận nghèo đăng ký nhiều nhất là huyện Thăng Bình (114 hộ), sau đó là huyện Đại Lộc (75 hộ).

Cũng trong 6 tháng đầu năm, kinh phí bố trí thực hiện các chương trình giảm nghèo của tỉnh khoảng 120 tỷ đồng, chủ yếu tiếp tục sử dụng vốn năm 2020. Toàn tỉnh có khoảng 44.860 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ vay khoảng 430 tỷ đồng đầu tư phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; phân bổ 2,85 tỷ đồng hỗ trợ công tác đào tạo nghề; hỗ trợ trên 70,6 tỷ đồng đóng BHYT cho trên 206,7 nghìn đối tượng thuộc các chương trình giảm nghèo của tỉnh. Quỹ vì người nghèo tỉnh vận động được 10,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, công tác giảm nghèo bền vững còn gặp nhiều khó khăn, như số hộ nghèo đăng ký thoát nghèo thấp, chưa kiện toàn ban chỉ đạo ở các cấp, nguồn vốn năm 2021 chưa phân bổ khiến địa phương chưa có kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, xóa nghèo cho hộ nghèo thuộc diện người có công cách mạng khó thực hiện. 

Ngày 24/6/2021, tại cuộc họp trực tuyến của UBND tỉnh Quảng Nam về đánh giá tình hình thực hiện công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021; triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị các ngành tích cực phối hợp với địa phương tiếp tục quán triệt, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, văn bản về công tác giảm nghèo do Trung ương, tỉnh ban hành; chú trọng xây dựng chương trình giảm nghèo phù hợp từng nhóm đối tượng, điều kiện thực tế từng địa bàn, khu vực, tạo đồng thuận cao của người dân; tăng cường rà soát, bố trí hợp lý nguồn vốn đã và đang chuẩn bị phân bổ để các chương trình giảm nghèo được triển khai một cách liên tục, không gián đoạn. Đồng thời, đẩy nhanh thực hiện các dự án thuộc Chương trình 30a, 135; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; trong đó ưu tiên đối với hộ chính sách và hộ đăng ký thoát nghèo bền vững theo đúng tâm tư nguyện vọng, khả năng của hộ nghèo, nhất là những hộ nghèo đã hội đủ điều kiện; tập trung mọi nguồn lực xóa nghèo cho người có công thuộc diện hộ nghèo.

Minh Anh

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh