Quảng Nam bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

07:48 - 14/01/2021

Ngày 13/1, HĐND tỉnh Quảng Nam khoá IX đã tổ chức kỳ họp thứ 21 để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Quảng Nam: Bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, quyết định nhiều nội dung quan trọng - Ảnh 1.

Tỉnh Quảng Nam bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, ông Nguyễn Công Thanh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đại Lộc, được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam (khóa IX) nhiệm kỳ 2016-2021, với 43/44 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 97,92%.

Ông Nguyễn Công Thanh sinh ngày 14/10/1970, quê quán tại xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; dân tộc Kinh; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế phát triển; trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

HĐND tỉnh Quảng Nam đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh (khóa IX) đối với ông Trần Minh Thái, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh, do chuyển công tác khác; đồng thời bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa IX đối với ông Nguyễn Đức Tiến, Chánh Thanh tra tỉnh và ông Đặng Bá Dự, Giám đốc Sở Công thương.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam cho biết, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh cũng xem xét quyết định các nội dung quan trọng, như: Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021; quyết định các cơ chế, chính sách theo thẩm quyền, bao gồm: Khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung giai đoạn 2021-2025; hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025; hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Đây là những cơ chế, chính sách thiết thực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn, miền núi; giải quyết nhu cầu bức thiết của nhân dân ở một số địa bàn về nước sạch.

Đồng thời xem xét quy định cụ thể một số nội dung được các cơ quan nhà nước cấp trên giao và cho ý kiến hoặc xem xét quyết định một số nội dung khác theo thẩm quyền; thực hiện công tác nhân sự theo luật định.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›