CHỦ NHẬT, NGÀY 29 THÁNG 05 NĂM 2022 06:52

Quảng Nam đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Y tế thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi; bảo đảm phân bổ đầy đủ, kịp thời vaccine cho các địa phương để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.
Các tỉnh, thành đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi.

Các tỉnh, thành đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi.

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công văn về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi hoàn thành trong tháng 1/2022; bảo đảm phân bổ đầy đủ, kịp thời vaccine cho các địa phương để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thường xuyên cập nhật, báo cáo tiến độ tiêm chủng trên địa bàn tỉnh về UBND tỉnh, Bộ Y tế; không để xảy ra tình trạng để tiến độ tiêm chủng trên địa bàn tỉnh thấp do không cập nhật báo cáo.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động, tích cực phối hợp, hỗ trợ lực lượng cho các địa phương, ngành Y tế trong việc tổ chức tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi và tiếp tục tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh tích cực phối hợp tham gia hưởng ứng chiến dịch tiêm chủng.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu UBND/Ban Chỉ đạo chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục huy động mọi lực lượng, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 nói chung và cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn nói riêng để hoàn thành kế hoạch đề ra. Rà soát đối tượng trẻ chưa được tiêm chủng và chưa được tiêm đủ 2 liều vaccine để khẩn trương tiêm đủ 2 liều cho các đối tượng này và phải bảo đảm an toàn tiêm chủng.

Thực hiện việc nhập liệu tiêm chủng theo quy định, đồng thời báo cáo kết quả tiêm chủng và phản ứng sau tiêm chủng về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế và UBND tỉnh theo quy định. 

TÚ ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh