THỨ TƯ, NGÀY 18 THÁNG 05 NĂM 2022 03:25

Quảng Nam: Hơn 4.000 hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2018

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam cho biết, năm 2018 địa phương có 4.019 hộ với 20.793 khẩu nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững, đạt tỷ lệ 19,32%.

 Năm 2018, tỉnh Quảng Nam dự kiến giảm 6.090 hộ nghèo (ảnh minh họa)

Thực hiện Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam về Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam cho biết, năm 2018, tỉnh có 4.019 hộ với 20.793 khẩu nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững, đạt tỷ lệ 19,32% và 4.002 hộ/18.590 hộ cận nghèo toàn tỉnh năm 2017 đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2018, đạt tỷ lệ 21,52 %. Trong đó, địa phương có số lượng hộ nghèo, cận nghèo đăng ký nhiều nhất là các huyện Phước Sơn (535 hộ), huyện Nam Trà My (513 hộ), huyện Quế Sơn (659 hộ), huyện Đại Lộc (427 hộ).

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam, ngay từ khi các địa phương triển khai rà soát, phê duyệt, công nhận kết quả rà soát hộ nghèo cuối năm 2017, Sở đã chủ động hướng dẫn các địa phương phân loại, xác định hộ có khả năng thoát nghèo năm 2018 để tổ chức tuyên truyền, vận động hộ đăng ký thoát nghèo bền vững, đồng thời xác định nội dung cần hỗ trợ cho hộ để thoát nghèo theo nguyện vọng và khả năng, điều kiện của từng hộ.

Theo đó, tính đến ngày 12/12/2018, dựa trên kết quả tổng hợp từ báo cáo của các huyện, thị xã và thành phố, số hộ nghèo toàn tỉnh dự kiến giảm 6.090 hộ, trong đó có 3.581 hộ nghèo đăng ký thoát nghèo năm 2018 chắc chắn sẽ được công nhận thoát nghèo bền vững, vượt mục tiêu đề ra theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND và mục tiêu UBND tỉnh giao tại Quyết định của 880/QĐ-UBND. Nếu số hộ dân toàn tỉnh tăng khoảng 3.000 hộ năm 2018 thì tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2018 giảm còn 7,74% (32.022 hộ nghèo), tương ứng giảm được 1,54% (6.090 hộ), vượt mục tiêu kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 (giảm 1,5%). Về hộ cận nghèo năm 2017 là 18.590 hộ, tỷ lệ 4,53%, dự báo năm 2018 giảm còn 14.916 hộ, tương ứng còn 3,61% (nếu hộ dân tăng 3.000 hộ so năm 2017), tương ứng giảm 3.674 hộ, tỷ lệ giảm 0,92%.

Được biết, năm 2017, thực hiện các chính sách khuyến khích theo Nghị quyết 13 cho hộ thoát nghèo bền vững, tỉnh Quảng Nam đã có 3.567 hộ/14.803 khẩu nghèo được Chủ tịch UBND cấp xã Quyết định công nhận thoát nghèo bền vững, đạt xấp xỉ 100% mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 13 (3.600 hộ/năm) và đạt 89,42% so tổng số hộ nghèo đăng ký ban đầu, trong đó huyện có số lượng hộ nghèo đăng ký và được công nhận thoát nghèo bền vững nhiều nhất là huyện Nam Trà My với 508 hộ.

Tổng số hộ cận nghèo được Chủ tịch UBND cấp xã Quyết định công nhận thoát nghèo bền vững năm 2017 là 5.801 hộ/24.377 khẩu, vượt mục tiêu Nghị quyết 13 đề ra (mục tiêu là giảm 5.000 hộ/năm), đạt 97,01% so với tổng số hộ cận nghèo đăng ký ban đầu, trong đó huyện có số lượng hộ cận nghèo công nhận thoát cận nghèo bền vững nhiều nhất là huyện Quế Sơn với 968 hộ.

Giải quyết chính sách khuyến khích cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được công nhận thoát nghèo bền vững năm 2017, tỉnh Quảng Nam cũng đã thực hiện thưởng cho 3.566 hộ nghèo thoát nghèo bền vững đủ điều kiện theo quy định của Nghị quyết 13 với kinh phí 17,830 tỷ đồng và 28,104 tỷ đồng thưởng cho cộng đồng thôn. Đối với chính sách hỗ trợ về y tế, ngay từ đầu năm các địa phương đã thực hiện lập danh sách mua và cấp miễn phí cho 100% người thuộc hộ thoát nghèo bền vững năm 2017 (trừ đối tượng thuộc diện được ngân sách nhà nước đóng BHYT), gồm 7.108 thẻ BHYT của hộ nghèo thoát nghèo, kinh phí 5,183 tỷ đồng và hỗ trợ mua và cấp 12.696 thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững, kinh phí 6,838 tỷ đồng theo loại hình BHYT hộ gia đình.

Đặc biệt, địa phương đã thực hiện cấp bù 100% học phí cho 616 học sinh, sinh viên học chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh và cơ sở giáo dục đại học; hỗ trợ chi phí học tập cho 1.436 trẻ em học mẫu giáo và học sinh các cấp phổ thông… Thực hiện hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay để phát triển sản xuất kinh doanh tại ngân hàng chính sách xã hội cho 4.566 hộ, kinh phí 592 triệu đồng, trong đó hỗ trợ 1.764 hộ nghèo, kinh phí 268 triệu đồng và hỗ trợ lãi suất cho 2.802 hộ cận nghèo với kinh phí 324 triệu đồng.

BÙI MINH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh