THỨ BA, NGÀY 28 THÁNG 03 NĂM 2023 06:54

Quảng Nam nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

(Dân sinh) - Tỉnh Quảng Nam sẽ phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành hoặc chuyên ngành về an toàn vệ sinh lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã. Mở rộng, triển khai công tác thanh tra, kiểm tra trong khu vực không có quan hệ lao động, làng nghề…
Tỉnh sẽ tập trung kiểm tra, thanh tra đối với các ngành, nghề, lĩnh vực để xảy ra nhiều tai nạn lao động như xây dựng, làm việc trong không gian hạn chế, an toàn trong sử dụng điện…

Tỉnh sẽ tập trung kiểm tra, thanh tra đối với các ngành, nghề, lĩnh vực để xảy ra nhiều tai nạn lao động như xây dựng, làm việc trong không gian hạn chế, an toàn trong sử dụng điện…

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

Theo đó, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 31/5 với chủ đề: “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”, nhằm thúc đẩy các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng quan tâm, thực thi nghiêm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Đồng thời, đẩy mạnh các chương trình hành động cụ thể về cải thiện điều kiện lao động, rà soát, xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, đánh giá nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động. Qua đó, chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Nhiều hoạt động sẽ diễn ra trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như: Phát động các cuộc thi, chiến dịch truyền thông về việc thực hiện công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, thực thi Luật An toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Tỉnh cũng sẽ phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành hoặc chuyên ngành về an toàn, vệ sinh lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã. Trong đó, tập trung kiểm tra, thanh tra đối với các ngành, nghề, lĩnh vực để xảy ra nhiều tai nạn lao động như xây dựng, làm việc trong không gian hạn chế, an toàn trong sử dụng điện, thiết bị áp lực, hóa chất, việc sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động…

Mở rộng, triển khai công tác thanh tra, kiểm tra trong khu vực không có quan hệ lao động, làng nghề. Bên cạnh đó, tổ chức một số hoạt động chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động, hoạt động cộng đồng có sự tham gia của doanh nghiệp, người lao động…

TÚ ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh