THỨ HAI, NGÀY 16 THÁNG 05 NĂM 2022 07:45

Quảng Nam phấn đấu vận động đạt 20 tỷ đồng cho hoạt động bảo trợ trẻ em

Giai đoạn 2022-2025, tỉnh Quảng Nam phấn đấu vận động đạt 20 tỷ đồng (bình quân mỗi năm đạt 5 tỷ đồng) để hỗ trợ trực tiếp cho 50.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
 
Tỉnh Quảng Nam phấn đấu vận động đạt 20 tỷ đồng cho hoạt động bảo trợ trẻ em giai đoạn 2022-2025.

Tỉnh Quảng Nam phấn đấu vận động đạt 20 tỷ đồng cho hoạt động bảo trợ trẻ em giai đoạn 2022-2025.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch Vận động nguồn lực cho hoạt động Bảo trợ trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025.

Nguồn kinh phí vận động sẽ được tỉnh ưu tiên hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, nhất là trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học; phẫu thuật cho trẻ em bị khuyết tật; hỗ trợ trẻ em được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí… Qua đó, từng bước giảm khoảng cách chênh lệch, nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ em và giảm thiểu sự bất bình đẳng về cơ hội phát triển giữa các nhóm trẻ và trẻ em giữa các vùng, miền, đảm bảo cho trẻ được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, góp phần nâng tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc, trợ giúp.

Cụ thể, giai đoạn 2022-2025, tỉnh phấn đấu vận động đạt 20 tỷ đồng (bình quân mỗi năm đạt 5 tỷ đồng) để hỗ trợ trực tiếp cho 50.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đối tượng thụ hưởng là trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi; trẻ em khuyết tật; trẻ em là nạn nhân của chất độc hoá học; trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS; trẻ em phải làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại; trẻ em lang thang; trẻ em bị xâm hại tình dục; trẻ em mắc các bệnh nặng, hiểm nghèo cần chi phí điều trị cao; trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng…

Để thực hiện mục tiêu trên, Kế hoạch cũng đề ra một số giải pháp như đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và mọi tầng lớp nhân dân đóng góp nguồn lực cho hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em; tăng cường vận động, lồng ghép các nguồn lực; đẩy mạnh kết nối, tranh thủ, tiếp nhận và hướng dẫn sử dụng đúng mục đích nguồn vận động, hỗ trợ từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Đồng thời, thực hiện xã hội hoá công tác huy động nguồn lực thông qua vận động đóng góp của doanh nghiệp, của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân lao động trong các cơ quan nhằm xây dựng nguồn lực cho hoạt động bảo trợ trẻ em. Thu hút viện trợ của tổ chức phi chính phủ, đặc biệt là các tổ chức đã và đang thực hiện tài trợ cho tỉnh trên lĩnh vực trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: Tổ chức Tầm nhìn thế giới; Tổ chức Hội Phúc âm ngũ tuần thế giới Úc (AOG), Tổ chức thắp sáng Hy vọng Trẻ em (CHIA)…

TÚ ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
6 hành vi ngăn cản con phát triển tố chất lãnh đạo mà bố mẹ không nhận ra

6 hành vi ngăn cản con phát triển tố chất lãnh đạo mà bố mẹ không nhận ra

Ai cũng muốn con mình lớn lên thành người giỏi giang, nhưng có rất nhiều bố mẹ không nhận ra bản thân vô tình ngăn cản, tước đi khả năng phát triển những tố chất tốt cần cho trẻ.
9 giờ trước
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh