THỨ HAI, NGÀY 08 THÁNG 08 NĂM 2022 05:58

Quảng Nam tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; chủ động triển khai phương châm “4 tại chỗ” và “5 sẵn sàng” trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, ngăn chặn kịp thời không để nguy cơ cháy rừng xảy ra trên địa bàn quản lý. 

Chỉ đạo UBND cấp xã, các ban ngành đoàn thể ở địa phương phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, Nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND cấp xã bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ; thông tin, hướng dẫn Nhân dân tạm dừng các hoạt động xử lý thực bì bằng lửa trong suốt thời gian có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng khi có thông báo cháy rừng cấp IV, cấp V. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người dân vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao để kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Trường hợp cháy rừng xảy ra, huy động lực lượng phương tiện tại chỗ theo phương án đã xây dựng để dập tắt kịp thời, không để cháy lan diện rộng, hạn chế thấp nhất do cháy rừng gây ra. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra và xác minh các điểm cảnh báo nguy cơ cháy rừng, mất rừng trên ứng dụng Hệ thống quản lý, giám sát tài nguyên rừng tỉnh (https://quanlyrung.quangnam.gov.vn) và thực hiện xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị khi để xảy ra cháy rừng, mất rừng tại các điểm cảnh báo trên hệ thống khi không phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời. 

Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo kịp thời diễn biến tình hình cháy rừng ở địa phương về Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh (Chi cục Kiểm lâm) để được phối hợp, hỗ trợ kịp thời. 

UBND tỉnh Quảng Nam cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai nghiêm túc các giải pháp, nhiệm vụ về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn; chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; kịp thời tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các lực lượng liên ngành (Công an, Quân đội, Biên phòng, Kiểm lâm) trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đã được ký kết. Tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ và phương tiện, dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, kịp thời cứu chữa khi có cháy rừng xảy ra… 

TÚ ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh