THỨ SÁU, NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2023 06:26

Quảng Nam thực hiện các giải pháp cấp bách tăng cường hiệu quả công tác quản lý khu bảo tồn biển

Tỉnh Quảng Nam sẽ tập trung thực hiện các giải pháp nhằm quản lý, bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học và phát huy các giá trị tài nguyên, đa dạng sinh học, hệ sinh thái biển; nâng cao tính bền vững và toàn vẹn của hệ sinh thái, cảnh quan thiên nhiên.
Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Theo Kế hoạch triển khai thực hiện một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý khu bảo tồn biển vừa được UBND tỉnh Quảng Nam ban hành, tỉnh sẽ tập trung vào thực hiện 6 giải pháp chính.

Cụ thể, tỉnh sẽ tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng; rà soát, đánh giá tác động của các dự án có liên quan đến khu bảo tồn biển, các khu vực ven biển, đảo; tăng cường công tác quản lý Khu Bảo tồn biển, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường biển, suy thoái đa dạng sinh học biển.

Tỉnh cũng sẽ xây dựng và phê duyệt các kế hoạch quản lý khu bảo tồn biển; phát triển mô hình bảo tồn biển, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực bảo tồn biển, chuyển đổi nghề cho người dân.

Việc triển khai thực hiện các giải pháp này nhằm quản lý, bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học và phát huy các giá trị tài nguyên, đa dạng sinh học, hệ sinh thái biển, qua đó nâng cao tính bền vững và toàn vẹn của hệ sinh thái, cảnh quan thiên nhiên.

Đồng thời, khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý khu bảo tồn biển hiện nay, đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác quản lý khu bảo tồn, góp phần phát triển bền vững kinh tế biển, quản lý và bảo vệ tốt các hệ sinh thái biển, ven biển, đảo.

TÚ ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh