Quảng Ngãi: 3 tỷ đồng thực hiện đào tạo nghề lao động nông thôn

11:31 - 02/05/2018

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi-Trần Ngọc Căng vừa có quyết định phân khai 3 tỷ đồng từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Theo quyết định trên, kinh phí phân khai sẽ thực hiện các nội dung gồm: Phát triển chương trình, giáo trình; Hỗ trợ lao động nông t​hôn  học nghề phi nông nghiệp, nông nghiệp; Hoạt động giám sát, đánh giá.

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện. Ký hợp đồng đặt hàng đào tạo nghề cho lao động nông thôn đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đang là một kênh giải quyết việc làm có hiệu quả.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đang là một kênh giải quyết việc làm có hiệu quả.

 

Đông Hải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›