Quảng Ngãi: Tuyên truyền về thực thi pháp luật lao động ở cấp huyện còn hạn chế

15:15 - 08/11/2017

Đây là một trong những nội dung được nêu ra tại Hội thảo “Những vướng mắc trong quá trình thực thi Bộ luật Lao động, Luật BHXH, Luật Việc làm-Bảo hiểm thất nghiệp; Nguyên nhân và giải pháp vừa được tổ chức sáng 8/11.

Theo báo cáo từ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi, tính đến thời điểm tháng 6/2017, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 6.426 doanh nghiệp (DN) được thành lập; trong đó có 6.165 DN đăng ký mã số thuế, nhưng chỉ có 4.144 DN đang hoạt động (chiếm tỷ lệ 67,05% trên tổng số DN đã đăng ký mã số thuế).

Phần lớn các DN có qui mô vừa và nhỏ, ít lao động, nhiều DN chỉ sử dụng lao động là người trong gia đình. Một số ít DN có qui mô lớn sử dụng lao động nhiều thường là các DN được cổ phần hóa từ DN Nhà nước, các DN công nghiệp nặng, điện tử, may mặc, giày da, có vốn đầu tư nước ngoài và dân doanh. Các DN hoạt động tập trung chủ yếu ở KCN-Đô thị-Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi, Khu kinh tế Dung Quất, KCN Tịnh Phong, các cụm làng nghề và chủ yếu tập trung ở TP Quảng Ngãi.

Hội thảo cũng nêu rõ, Bộ luật lao động năm 2012 đã chính thức được Quốc hội thông qua vào ngày 18/6/2012. Theo đó, Chính phủ và các Bộ, Ngành có liên quan đã kịp thời xây dựng và ban hành các văn bản qui phạm pháp luật có tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế, với những qui định mới ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của NLĐ và người sử dụng LĐ, giám sát việc thi hành các qui định của pháp luật về LĐ; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ, người sử dụng LĐ.

 

Hội thảo với sự tham gia của các nhà quản lý chuyên môn đến từ các huyện-TP và các sở-ngành liên quan. 

 

Hội thảo cũng chỉ ra những hạn chế và tồn tại trong quá trình thực hiện các Bộ luật là chưa xây dựng được một đội ngũ công chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật chuyên nghiệp, nhất là với cấp huyện, TP.  Số DN được thanh, kiểm tra, hướng dẫn về thực thi pháp luật lao động chưa nhiều so với số đơn vị, DN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Một số hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động chưa đạt kết quả. Số người tham gia tập huấn các Bộ luật chưa nhiều (phần lớn tập trung ở các DN tư nhân).

Thực tế hiện nay trên địa bàn là các DN chỉ chú trọng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, chưa quan tâm đúng mức tới bộ phận chuyên môn giúp việc được tập huấn để nâng cao hiều biết về pháp luật nhằm phổ biến và giải quyết khi có các tình huống vướng mắc xảy ra với DN của mình. Nhiều DN không tham gia các lớp tập huấn, hội thảo, tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động do các Ngành có liên quan tổ chức.

Ngoài ra, số DN có tổ chức công đoàn cơ sở còn ít, chiếm tỷ lệ thấp. Vì vậy, tổ chức công đoàn cơ sở, tổ chức đại diện tập thể NLĐ chưa thực sự phát huy hết chức năng bảo vệ quyền lợi đối với NLĐ tại DN. 

Ông Nguyễn Thái Long-Trưởng phòng Lao động tiền công-BHXH phát biểu tại hội thảo. 

 

Ông Nguyễn Thái Long-Trưởng phòng Lao động tiền công-BHXH thuộc sở LĐ-TB&XH Quảng Ngãi cho biết: Sau 4 năm thực hiện Bộ luật lao động đã có những chuyển biến về nhận thức và hành động trong hoạt động của DN, chủ sử dụng LĐ và NLĐ. Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai vấn đề này cho thấy: phần lớn người sử dụng LĐ và NLĐ chưa nhận thức đúng các qui định ở các Bộ luật dẫn đến việc thực thi còn nhiều vi phạm. Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới thì đòi hỏi việc đảm bảo các quyền của NLĐ phải được chú trọng. Do đó, các Bộ luật của Việt Nam cần tương thích với các tiêu chuẩn, các định chế của quốc tế.     

ĐÔNG HẢI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›