Quảng Ngãi: Tăng cường quản lý kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

12:25 - 20/11/2020
Quảng Ngãi: Tăng cường quản lý kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Dân sinh- Trong những năm qua, công tác quản lý kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày càng chặt chẽ, đi vào nề nếp, đảm bảo thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho đối tượng người có công với cách mạng, qua đó đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành LĐ-TB&XH.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số địa phương trong tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong việc giải quyết chế độ, chính sách và quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Để thực hiện tốt chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, công khai minh bạch tài chính và nâng cao năng lực, hiệu quả sử dụng kinh phí trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, ngành LĐ-TB&XH đã ban hành văn bản gửi các địa phương trong tỉnh nghiêm túc thực hiện hệ thống sổ sách quản lý đối tượng người có công với cách mạng theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Rà soát, kiểm tra đối chiếu, quản lý số đối tượng hiện đang hưởng trợ cấp hàng tháng; số lượng đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng (bao nhiêu đối tượng một năm một lần, hai năm một lần). Số đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi giáo dục, Bảo hiểm y tế và các đối tượng thuộc diện được hưởng phụ cấp khu vực theo đúng các quy định hiện hành. Cập nhật đầy đủ, kịp thời sự biến động của đối tượng (tăng, giảm) vào chương trình phần mềm Quản lý chi trả trợ cấp để quản lý và chi trả.

Quảng Ngãi: Tăng cường quản lý kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng - Ảnh 1.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh kiểm tra việc chi trả tiền hỗ trợ cho đối tượng chính sách trong dịch Covid-19

Tổ chức triển khai chi trả các chế độ cho đối tượng kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và tận tay cho đối tượng, không để chậm chi trả trợ cấp cho đối tượng, gây bất bình trong dư luận xã hội. Trước khi chi trả phải đối chiếu, kiểm tra chặt chẽ danh sách đối tượng thụ hưởng, định mức trợ cấp; thanh quyết toán đúng thời gian, thu hồi tiền dư tạm ứng, tuyệt đối không được để dư tiền tạm ứng tại cấp xã. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và lưu trữ hồ sơ của đối tượng hưởng trợ cấp chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Thực hiện quản lý đối tượng ở tất cả các loại trợ cấp bằng chương trình phần mềm do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng và chuyển giao.

Ông Bùi Thanh Dũng-Trưởng phòng Chính sách NCC- sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Trong năm qua Sở đã ban hành văn bản gửi các địa phương trong đó nhấn mạnh việc chấp hành đúng các quy định của Luật ngân sách Nhà nước, Luật kế toán, Chế độ kế toán ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính, Quyết định số 09/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các văn bản có liên quan về quản lý, chi tiêu kinh phí, về chứng từ, hạch toán kế toán, mở ghi chép sổ kế toán, lập báo cáo tài chính và quản lý sử dụng tài sản hình thành từ nguồn kinh phí Pháp lệnh ưu đãi người có công. Chủ động trong việc quản lý, sử dụng dự toán rà soát các nhiệm vụ chi đã được bố trí dự toán để chi kịp thời, những nhiệm vụ chi phát sinh trong năm cần kịp thời đề xuất với cấp trên để bố trí điều chỉnh tăng dự toán. Hạn chế tối đa việc rút dự toán khi chưa có nhu cầu chi để số dư tồn quỹ tiền mặt tại đơn vị mình".

Qua báo cáo, hiện các địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi sau khi nhận văn bản chỉ đạo cảu Sở LĐ-TB&XH đã truyền đạt ý kiến bằng văn đến UBND nhân dân các huyện, xã thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh về việc tăng cường, chấn chỉnh khắc phục những tồn tại trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Trong đó nêu rõ trách nhiệm và hình thức chịu trách nhiệm của người đứng đầu địa phương nếu xảy ra sai phạm về tài chính trong lĩnh vực người có công với cách mạng.

ĐÔNG HẢI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›