THỨ TƯ, NGÀY 06 THÁNG 07 NĂM 2022 04:30

Quảng Ngãi thành lập Ban chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ban chỉ đạo Tỉnh ủy Quảng Ngãi về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trực thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, gồm 15 thành viên. Trong đó, Trưởng Ban chỉ đạo là bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi.
Trưởng Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Quảng Ngãi  là bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

Trưởng Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Quảng Ngãi là bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa có Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo đó, Ban chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trực thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, gồm 15 thành viên. Trong đó, Trưởng Ban chỉ đạo là bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

Các Phó Trưởng Ban chỉ đạo gồm ông Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi; các lãnh đạo Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo; ông Lữ Ngọc Bình, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Võ Văn Quỳnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, các ủy viên Ban chỉ đạo gồm Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chánh án TAND tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Viện trưởng VKSND dân tỉnh.

Thường trực Ban chỉ đạo Tỉnh ủy gồm Trưởng ban và các Phó Trưởng ban. Ban Nội chính Tỉnh ủy làm nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thực hiện theo Quy định số 67-QĐ/TW ngày 2-6-2022 của Ban Bí thư.

MINH CHÂU

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh