Quảng Ngãi: Xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường tại KCN Quảng Phú

19:11 - 01/12/2018

Trước tình hình ô nhiễm môi trường dai dẳng tại KCN Quảng Phú, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) và các sở, ngành liên quan tăng cường các biện pháp xử lý, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh tại KCN Quảng Phú.

Sở Xây dựng tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo phân cấp quy định tại Điều 26 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Liên quan đến việc xử phạt các doanh nghiệp vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường tại KCN Quảng Phú, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Chánh thanh tra Sở lập thủ tục xử phạt theo thẩm quyền đối với các tổ chức qua thanh tra có thông số xả thải vượt quy định, có nhiều lỗi vi phạm về môi trường, đã nhắc nhỡ nhiều lần nhưng chây ỳ, cố tình không khắc phục; đồng thời, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử phạt đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trạm xử lý nước thải KCN Quảng Phú thường xuyên bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xung quanh.

Trạm xử lý nước thải KCN Quảng Phú thường xuyên bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xung quanh.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) tiếp tục tăng cường giám sát, kiểm soát chất lượng nước thải của các doanh nghiệp theo đúng điều kiện ghi trong hợp đồng đấu nối nước thải; tổ chức làm việc với các doanh nghiệp có thông số xả thải nước vượt quy định tiếp nhận theo hợp đồng đã ký và thống nhất phương án xử lý tiếp nhận nước đầu vào theo đúng quy định.

 

Tiếp tục xây dựng các hố ga đấu nối nước thải từ doanh nghiệp vào hệ thống thu gom của Trạm xử lý nước thải tập trung KCN để kiểm soát được chất lượng nước thải, có đồng hồ đo lưu lượng cho tất cả doanh nghiệp, có van đóng mở khi chất lượng nước thải không đạt yêu cầu, có hố ga lấy mẫu đo đạc theo quy định. Bố trí nhân viên giám sát 24/24 giờ việc xả thải nước thải của các doanh nghiệp đấu nối, tiến hành lấy mẫu quan trắc chất lượng nước thải.

Trong thời gian chưa thực hiện phương án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải, yêu cầu Công  ty QISC có biện pháp khắc phục tạm thời để quản lý, vận hành Trạm xử lý nước thải KCN Quảng Phú đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) trước khi xả thải ra Kênh Bàu Lăng. Trong trường hợp nước thải sau xử lý chưa đạt tiêu chuẩn xả thải thì phải thực hiện xử lý theo đúng  Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố đã được xây dựng.

Đối với việc chứa bùn tạm thời tại bể chứa bùn phát sinh ngoài thiết kế, Công ty cần có biện pháp xử lý để không làm phát sinh mùi hôi.

Tỉnh Quảng Ngãi đang giám sát hoạt động giảm thiểu ô nhiễm tại Trạm xử lý nước thải KCN Quảng Phú.

Tỉnh Quảng Ngãi đang giám sát hoạt động giảm thiểu ô nhiễm tại Trạm xử lý nước thải KCN Quảng Phú.

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi có trách nhiệm tăng cường vai trò, trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại các Khu công nghiệp của tỉnh theo quy định tại Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

 

Tổ chức kiểm tra việc đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp so với thực tế hoạt động hiện nay của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Quảng Phú (về công suất và loại hình sản xuất); tăng cường việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc vận hành trạm xử lý nước thải tập trung của Công ty QISC, kiểm tra việc xây dựng, đấu nối nước thải và nước mưa của các doanh nghiệp; xử lý các doanh nghiệp có vi phạm theo đúng quy định.

Đồng thời, xem xét không cấp giấy phép đầu tư mới (kể cả chuyển đổi) đối với Dự  án hoạt động có ngành nghề chế biến thủy hải sản, ngành nghề khác có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao trong KCN Quảng Phú trong thời gian đến.

Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Quảng Phú được xây dựng từ năm 2012 với kinh phí 42 tỷ đồng, công suất xử lý giai đoạn 1 là 4.500m3/ngày đêm. Trung bình mỗi ngày, Trạm tiếp nhận xử lý hơn 2.000m3 nước thải, trong đó lượng nước thải thủy sản chiếm gần 30%.

Trước đây, tại KCN Quảng Phú chỉ có 4 doanh nghiệp sản xuất, chế biến thủy sản, đến nay đã tăng lên 17 doanh nghiệp. Kết quả phân tích nước thải năm 2017 cho thấy, có 11/17 nhà máy chế biến thủy sản xả nước thải có hàm lượng chất ô nhiễm cao, vượt giới hạn quy định.

UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiều lần chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Quản lý khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) - Công an tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp chế biến thủy sản thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đảm bảo đạt tiêu chuẩn xả thải vào hệ thống chung của khu công nghiệp.Thế nhưng, các nhà máy chỉ xử lý sơ bộ bằng các bể lắng, sau đó xả thẳng vào hệ thống thu gom của khu công nghiệp. Trạm xử lý nước thải xây dựng quá gần khu dân cư không đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường theo quy chuẩn.

Ông Nguyễn Quốc Tân - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã đề xuất UBND tỉnh xem xét, lựa chọn phương án cải tạo, nâng cấp Trạm Xử lý nước thải tập trung KCN Quảng Phú.

Đông Hải (Tổng hợp).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›