THỨ NĂM, NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2021 02:26

Quảng Ninh: Triển khai nhiều chính sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội

Nhằm đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm cho người lao động trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở LĐ-TB&XH Quảng Ninh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh nhiều chính sách kịp thời để hỗ trợ người dân.

Theo ước tính, 9 tháng đầu năm 2021, tỉnh Quảng Ninh đưa 300 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; Tổng số người tham gia BHXH là 260.914 người (chiếm 40,5% lực lượng lao động). Số hộ nghèo giảm 171 hộ, cận nghèo giảm 300 hộ. Tổng số tuyển sinh, đào tạo nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tính đến hết tháng 8 năm 2021 bằng 22.330 người, đạt 58,76% kế hoạch năm 2021 và bằng 85,16% so với cùng kỳ năm 2020.

Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng Covid-19.

Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng Covid-19.

Sở LĐ-TB&XH đã chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành chính sách đặc thù của tỉnh và  triển khai nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành quản lý: Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND quy định chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Trường Đại học Hạ Long, Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh và Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025; Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Giao thông Quảng Ninh và Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh, định hướng phát triển thành trường chất lượng cao trong giai đoạn 2021-2025.

Sở LĐ-TB&XH kịp thời báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh xem xét ban hành các quyết định, chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo giải quyết các nội dung liên quan đến lĩnh vực ngành; tham mưu báo cáo đánh giá giai đoạn các chương trình, đề án do ngành chủ trì tham mưu thực hiện.Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở LĐ-TB&XH Quảng Ninh chủ động kịp thời chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp cấp bách và xây dựng phương án thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đồng thời đảm bảo triển khai nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở nhất là trong công tác quản lý, chăm sóc đối tượng tập trung, trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Sở đã chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh: Tiếp tục triển khai hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg; Ban hành Kế hoạch và Quyết định ủy quyền quyết định hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid để triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; Ban hành Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định các thành viên, Kế hoạch hoạt động, Quy chế làm việc của Tiểu ban An sinh xã hội phòng, chống dịch Covid tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch hỗ trợ đón người dân Quảng Ninh khó khăn do dịch bệnh có nhu cầu trở về tỉnh; phối hợp với các Sở, ngành hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện

Theo số liệu thống kê, kết quả hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 tính đến ngày 30/9/2021, cụ thể: 215.723 người lao động và 5.580 người sử dụng lao động được hỗ trợ với tổng số tiền đã hỗ trợ hơn: 46,1 tỷ đồng.

Triển khai tiếp nhận, rà soát, đề xuất nhu cầu nhập cảnh, hướng dẫn thực hiện cách ly y tế đối với chuyên gia người nước ngoài đến Việt Nam làm việc theo chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh.Thành lập các Đoàn liên ngành kiểm tra công tác triển khai, thực hiện phòng, chống dịch và hỗ trợ khó khăn do dịch bệnh Covid-19; xây dựng các kế hoạch của Sở thực hiện các phương án phòng, chống dịch; tổ chức diễn tập tại một số đơn vị trực thuộc Sở.

Trong 9 tháng đầu năm,tỉnh Quảng Ninh đã tư vấn về việc làm, học nghề, chính sách việc làm cho 10.700 lượt lao động; giới thiệu việc làm, tuyển dụng lao động cho 4.050 lượt lao động và 490 lượt doanh nghiệp; tổ chức 53 phiên giao dịch việc làm; tiếp nhận hồ sơ, tư vấn, giải quyết chính sách, chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho 6.300 lao động... Sở LĐ-TB&XH chủ động đề xuất điều chỉnh giảm số cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 91/178 doanh nghiệp, đơn vị gặp khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Tham mưu UBND Tỉnh chỉ đạo sắp xếp các Cơ sở giáo dục nghề nghiệp; triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; tăng cường sự gắn kết chặt chẽ 3 nhà “Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp” trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Cùng với đó, tham mưu UBND tỉnh Quyết định ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện giải quyết chế độ bảo hiểm y tế và mai táng phí cho đối tượng hưởng chính sách người có công với cách mạng theo quy định. Hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở cho 13 hộ gia đình chính sách người có công với tổng số tiền 480 triệu đồng. Tổ chức điều dưỡng tập trung cho trên 1.505 người có công..

Sở tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025. Tổ chức các hoạt động, thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động về bình đẳng giới và chăm sóc trẻ em, Tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh hè năm 2021.

Tiếp tục duy trì các mô hình phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy từng bước củng cố, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ về cai nghiện ma túy, phòng chống mại dâm trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện tốt các chính sách và đảm bảo an sinh xã hội lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội. Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát các địa phương thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh; giải quyết, xử lý nghiêm các kiến nghị tại kết luận thanh tra, kiểm tra của Bộ, tỉnh và của Sở.

VÂN KHÁNH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh