THỨ HAI, NGÀY 04 THÁNG 07 NĂM 2022 09:34

Quảng Trị bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa

Theo kế hoạch, giai đoạn 2022-2025, tỉnh Quảng Trị sẽ lập hồ sơ khoa học và pháp lý cho 293 di tích; đầu tư quy hoạch 3 di tích Quốc gia đặc biệt trên địa bàn tỉnh và đầu tư bảo tồn, tôn tạo 8 di tích Quốc gia…
Du khách tham quan Thành Cổ Quảng Trị (Ảnh: Internet).

Du khách tham quan Thành Cổ Quảng Trị (Ảnh: Internet).

UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đầu tư bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025.

Kế hoạch nhằm ngăn chặn tình trạng hoang phế và xuống cấp của các di tích trên địa bàn tỉnh, qua đó hoàn thiện công tác lập hồ sơ khoa học và pháp lý cho hệ thống di tích đã xếp hạng cấp tỉnh; hoàn thành công tác xây dựng bia, biển cho các di tích cấp tỉnh còn lại trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, kết hợp ngân sách Nhà nước và huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa để thực hiện công tác bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp di tích trên phạm vi toàn tỉnh, ưu tiên đối với các di tích thuộc loại hình lịch sử văn hóa quan trọng, có ý nghĩa trực tiếp trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng và các di tích phục vụ hoạt động phát triển kinh tế du lịch; gắn đầu tư tôn tạo với bảo vệ, quản lý khai thác và phát huy giá trị các di tích.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2022-2025, tỉnh Quảng Trị sẽ lập hồ sơ khoa học và pháp lý cho 293 di tích; đầu tư quy hoạch 3 di tích Quốc gia đặc biệt trên địa bàn tỉnh; đầu tư bảo tồn, tôn tạo 8 di tích Quốc gia; đầu tư quy hoạch, bảo tồn, tôn tạo 4 di tích Quốc gia; đầu tư bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp 32 di tích cấp tỉnh.

Để thực hiện các mục tiêu này, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đề ra các giải pháp như đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nhất là tuyên truyền Luật Di sản văn hóa và các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích đến các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và người dân trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của tỉnh Quảng Trị. Đưa mục tiêu, nhiệm vụ công tác bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị vào Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, kế hoạch Nhà nước ở các cấp.

Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách đầu tư bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp di tích, tạo cơ sở pháp lý, phân định rõ trách nhiệm cho chính quyền từ tỉnh đến cơ sở để chủ động trong xây dựng kế hoạch, phương án huy động nguồn lực đầu tư bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp di tích; động viên, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ các dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp di tích…

TÚ ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Vinhomes Grand Park – Điểm hẹn cuối tuần cho cả gia đình

Vinhomes Grand Park – Điểm hẹn cuối tuần cho cả gia đình

Nằm tại vị trí trung tâm TP.Thủ Đức, Đại đô thị Vinhomes Grand Park không chỉ là nơi an cư lý tưởng của cộng đồng cư dân Vinhomes mà đã trở thành một “điểm hẹn cuối tuần” lý...
14 giờ trước
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh