CHỦ NHẬT, NGÀY 22 THÁNG 05 NĂM 2022 08:28

Quảng Trị: Cấp gần 31.000 thẻ Bảo hiểm Y tế cho người dân tại huyện nghèo 30a

Các chương trình, dự án giảm nghèo đã góp phần làm cho bộ mặt nông thôn miền núi ở huyện Đakrông (Quảng Trị) thuộc diện đặc biệt khó khăn, 30a ngày càng khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.


Quảng Trị: Cấp gần 31.000 thẻ Bảo hiểm Y tế người dân tại huyện nghèo 30a - Ảnh 1.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại huyện Đakrông

Theo UBND huyện Đakrông, trong 9 tháng đầu năm 2019, địa phương đã chú trọng các chương trình dự án trọng điểm như: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tiếp tục quán triệt, phổ biến nội dung, chính sách hỗ trợ giảm nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ đến mọi người dân trên địa bàn, huy động mọi nguồn lực nhằm thực hiện các tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch. Đồng thời, tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chương trình kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc.

Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác chuyển tải nguồn vốn ưu đãi đến 1.382 đối tượng thụ hưởng với tổng nguồn vốn trên 56,77 tỷ đồng. Hiện đã cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho 30.976 đối tượng người đồng bào dân tộc thiểu số, người kinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn. Trong đó có 1.167 người nghèo, 305 người cận nghèo, 27.686 người đồng bào dân tộc thiểu số, 1818 người kinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thực hiện miễn giảm học phí cho 6.507 học sinh; mở 9 lớp đào tạo nghề cho 180 học viên; các chính sách hỗ trợ lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở và các chính sách an sinh xã hội khác được huyện Đakrông triển khai thực hiện.

Về các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ: Kế hoạch năm 2019, tổng nguồn vốn phân bổ cho huyện Đakrông hơn 80,8 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển hơn 68,3 tỷ đồng; vốn sự nghiệp hơn 12,5 tỷ đồng…

Về dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, hiện các cơ quan được giao quản lý nguồn vốn của huyện Đakrông đang triển khai thực hiện; các xã, thị trấn đang lập hồ sơ dự toán.

Đối với Chương trình 135, tổng nguồn vốn phân bổ cho huyện Đakrông theo kế hoạch năm 2019 hơn 14,7 tỷ đồng, trong đó vốn hỗ trợ đầu tư phát triển hơn 11,1 tỷ đồng và vốn sự nghiệp hơn 3,7 tỷ đồng. Đến 25/9/2019 đã giải ngân hơn 7,3 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, đạt tỉ lệ 65,78%...

THẢO VI

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Formosa Hà Tĩnh hỗ trợ hơn 1,6 tỷ đồng làm đường dân sinh

Formosa Hà Tĩnh hỗ trợ hơn 1,6 tỷ đồng làm đường dân sinh

Sáng 21/5, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh) phối hợp với UBND xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh), tổ chức lễ bàn giao công trình xây dựng đường dân sinh trên địa...
11 giờ trước
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh