THỨ HAI, NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2021 05:47

Quảng Trị: Gần 25.000 lao động đã được hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị, tính đến cuối tháng 10/2021, toàn tỉnh đã giải quyết hưởng hỗ trợ cho 24.997 lao động theo Nghị quyết 116/NQ-CP và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg (bằng 97,1% tổng số lao động đã đề nghị hưởng) từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), trong đó đang tham gia BHTN là 22.296 người và đã dừng tham gia BHTN là 2.701 người.
 

Về kết quả giảm đóng vào quỹ BHTN cho người sử dụng lao động, tổng số đơn vị tham gia BHTN là 2.052 đơn vị, với 43.317 lao động. Trên cơ sở dữ liệu do cơ quan BHXH quản lý đối với các đơn vị sử dụng lao động đang tham gia BHTN, BHXH tỉnh Quảng Trị đã xác định và giảm đóng BHTN trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 01/10/2021 đối với 1.459 đơn vị với 27.218 người lao động, số tiền tạm tính được điều chỉnh giảm đóng kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022 là 16,1 tỷ đồng. Hiện nay, BHXH tỉnh đang phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan để rà soát và tiếp tục thực hiện giảm mức đóng BHTN đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính theo quy định.

Đã có gần 25.000 lao động ở Quảng Trị đã được hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị định 116

Đã có gần 25.000 lao động ở Quảng Trị đã được hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị định 116

Về kết quả hỗ trợ người lao động, trên cơ sở dữ liệu đang quản lý, BHXH tỉnh đã hoàn thành việc rà soát và gửi danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ cho 1.348 đơn vị, tương ứng hơn 25.158 lao động. Đơn vị đã tiếp nhận đề nghị hưởng hỗ trợ từ 25.767 lao động; trong đó, số lao động đã dừng tham gia BHTN đề nghị hưởng là 3.095 người, số lao động đang tham gia BHTN đề nghị hưởng là 22.672 người tại 1.243 đơn vị (bằng 92,2% tổng số đơn vị và 90,2% số lao động đang tham gia BHTN đã nhận danh sách theo mẫu do cơ quan BHXH gửi), có 25 lao động đang tham gia BHTN nhưng tự nguyện không nhận hỗ trợ. Tính đến cuối tháng 10/2021, toàn tỉnh đã giải quyết hưởng hỗ trợ cho 24.997 lao động (bằng 97,1% tổng số lao động đã đề nghị hưởng), bao gồm: 22.296 người đang tham gia BHTN và 2.701 người đã dừng tham gia BHTN; từ chối giải quyết đối với 34 người do không thuộc đối tượng hoặc cần điều chỉnh thông tin (bằng 0,1% số đề nghị hưởng hỗ trợ), tự nguyện không nhận hỗ trợ 25 lao động.

AN NHIÊN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh