THỨ HAI, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2022 04:11

Quảng Trị nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh.
Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh. Qua đó, truyền thông về quyền được trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính nhằm bảo đảm người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật.

Các hoạt động thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi thuộc diện được trợ giúp pháp lý gồm: Bồi dưỡng, tập huấn cho người làm công tác trợ giúp pháp lý; thực hiên trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính; thực hiện truyền thông, tăng cường khả năng tiếp cận trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính...

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính, UBND tỉnh Quảng Trị yều cầu các hoạt động phải được triển khai cụ thể, phù hợp với đặc thù của người cao tuổi và phù hợp với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 cũng như các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong Chương trình hành động quốc tế về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030.

Đồng thời, tăng cường sự tham gia, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan, tổ chức về người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính.

Trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính có thể lồng ghép với các hoạt động trợ giúp pháp lý khác nhằm đảm bảo tính khả thi, hiệu quả. 

TÚ ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Thoát nghèo nhờ vốn tín dụng ưu đãi tại Đắk Lắk

Thoát nghèo nhờ vốn tín dụng ưu đãi tại Đắk Lắk

Chương trình tín dụng chính sách có sức lan tỏa, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng cao của chính quyền các cấp, nhất là các hộ dân, đã kịp thời tiếp sức cho các hộ nghèo có...
19 giờ trước
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh