THỨ SÁU, NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2022 06:51

Quảng Trị phấn đấu đến năm 2030 tăng tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt trên 90%

UBND tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt Chương trình Phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.
Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị)

Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị)

Theo đó, tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh đạt khoảng 27 m2 sàn/người, trong đó tại khu vực đô thị đạt khoảng 31,5 m2 sàn/người và khu vực nông thôn đạt khoảng 24,5 m2 sàn/người. Phấn đấu phát triển tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh đến năm 2025 đạt khoảng 18,077 – 19,053 triệu m2 sàn (tăng thêm khoảng 3,069 – 4,045 triệu m2 sàn).

Đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh đạt khoảng 30,7 m2 sàn/người, trong đó, tại khu vực đô thị đạt khoảng 33,3 m2 sàn/người và khu vực nông thôn đạt khoảng 28,7 m2 sàn/người.

Phấn đấu phát triển tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh đến năm 2030 đạt khoảng 21,763 - 23,2 triệu m2 sàn (tăng thêm khoảng 3,687 - 5,123 triệu m2 sàn). Đồng thời, yêu cầu nhà ở phát triển mới phải đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kết nối hạ tầng giao thông, hạ tầng số…

Đến năm 2030, phấn đấu tăng tỷ lệ nhà ở kiên cố trên toàn tỉnh đạt trên 90%, trong đó tại khu vực đô thị đạt 100%, khu vực nông thôn đạt 75% - 80%. Phát triển đa dạng loại hình nhà ở, bao gồm: nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà ở để phục vụ tái định cư và nhà ở của hộ gia đình, cá nhân. Khuyến khích đầu tư phát triển nhà và chung cư nhiều tầng; nhà ở hiện đại, mang bản sắc văn hoá địa phương, thân thiện với môi trường, phát thải thấp, đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng khu vực.

Đồng thời, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu của các đối tượng chính sách có khó khăn về nhà ở như người thu nhập thấp đô thị, công nhân khu công nghiệp, cán bộ công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân. Theo dự án có vị trí, quy mô phù hợp tại các quỹ đất phát triển nhà ở xã hội được bố trí trong quy hoạch, đảm bảo công bằng và tăng khả năng tiếp cận hạ tầng đồng bộ và các dịch vụ xã hội thiết yếu; khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở xã hội…

Tổng nhu cầu vốn để phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 khoảng trên 30,46 nghìn tỷ đồng và giai đoạn 2026 - 2030 khoảng trên 43,48 nghìn tỷ đồng.

Để thực hiện Chương trình Phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045, tỉnh Quảng Trị cũng đề ra các giải pháp như: hoàn thiện thể chế, chính sách về nhà ở; quy hoạch, phát triển quỹ đất; nâng cao năng lực phát triển nhà ở theo dự án; phát triển nhà ở theo chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh; giải pháp về nguồn vốn, phát triển thị trường bất động sản; cải cách thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư... 

TÚ ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh