THỨ BẨY, NGÀY 23 THÁNG 09 NĂM 2023 05:16

Quảng Trị phê duyệt Chương trình học bổng SEEDS cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Chương trình nhằm giúp các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Quảng Trị giảm thiểu nguy cơ bỏ học, nâng cao chất lượng học tập, trang bị các kỹ năng sống cần thiết và nâng cao nhận thức về ngành nghề trong tương lai...
Mục tiêu của chương trình nhằm giúp các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn giảm thiểu nguy cơ bỏ học, nâng cao chất lượng học tập, trang bị các kỹ năng sống cần thiết...

Mục tiêu của chương trình nhằm giúp các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn giảm thiểu nguy cơ bỏ học, nâng cao chất lượng học tập, trang bị các kỹ năng sống cần thiết...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam vừa ký ban hành Quyết định về việc phê duyệt Chương trình học bổng SEEDS năm học 2023-2024 cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Chương trình học bổng SEEDS năm học 2023-2024 cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Quảng Trị do Tổ chức Pacific Links Foundation (PALS) tài trợ với tổng vốn thực hiện gần 2,5 tỷ đồng.

Mục tiêu của chương trình nhằm giúp các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Quảng Trị giảm thiểu nguy cơ bỏ học, nâng cao chất lượng học tập, trang bị các kỹ năng sống cần thiết và nâng cao nhận thức về ngành nghề trong tương lai. Chương trình được thực hiện từ nay đến hết ngày 31/7/2024.

UBND tỉnh Quảng Trị giao Hội Khuyến học tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và Tổ chức Pacific Links Foundation (PALS) lựa chọn đúng đối tượng hỗ trợ, sử dụng nguồn vốn tài trợ đúng với mục tiêu của Chương trình được phê duyệt; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 8/7/2020. 

TÚ ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh