THỨ HAI, NGÀY 06 THÁNG 02 NĂM 2023 06:24

Quảng Trị phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2022

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
Quảng Trị phát động phong trào vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Ảnh: HH

Quảng Trị phát động phong trào "vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau". Ảnh: HH

Theo đó, đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều (gồm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là 14,93%. Tổng số hộ nghèo, cận nghèo gồm 26.961 hộ, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo: 9,14% (16.512 hộ); tỷ lệ hộ cận nghèo 5,79% (10.449 hộ).

Riêng huyện nghèo Đakrông, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2022 là 43,69% (5.175 hộ); tỷ lệ hộ cận nghèo 9,76% (1.156 hộ).

Tỷ lệ nghèo đa chiều xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển là 13,70%; tổng số hộ nghèo, cận nghèo là 570 hộ.

Tỷ lệ nghèo đa chiều dân tộc thiểu số so với hộ dân tộc thiểu số 67,55%; tổng số hộ nghèo, cận nghèo dân tộc thiểu số là 14.454 hộ.

Tỷ lệ nghèo đa chiều, số hộ nghèo, hộ cận nghèo phê duyệt tại Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị là cơ sở để thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, làm căn cứ xác định tiêu chí nghèo đa chiều khi xem xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và các chính sách kinh tế - xã hội khác năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Trị giao giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tập trung ưu tiên hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo không có khả năng lao động, hộ nghèo có đối tượng bảo trợ xã hội; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ LĐ-TB&XH theo quy định.

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị, năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 1,0 - 1,5% tương ứng giảm 1.950 - 1.980 hộ nghèo.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Quảng Trị sẽ triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Đa dạng hóa các nguồn vốn để triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo, đặc biệt là huy động nguồn lực trên địa bàn, nguồn lực của chính người nghèo, khai thác những tiềm năng, thế mạnh trên địa bàn hướng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp thực hiện công tác giảm nghèo giữa ngành LĐ-TB&XH với các tổ chức Đoàn thể nhân dân. 

CAO TIẾN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh